Nyheter

Branschen välkomnar regeringens besked om reduktionsplikten

Branschen välkomnar beskedet om en ambitiös reduktionsplikt som skapar förutsättningar för att investera i biodrivmedel. De nya nivåerna för 2021 är fortfarande gränsfall när det gäller framförhållning och planeringshorisont. En reduktionsplikt för flyget är också ett steg i rätt riktning, men också viktigt att resten av Europa följer efter., säger Johan G Andersson VD på SPBI i en kommentar till dagens besked.

Drivmedelsbranschen har under våren tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för Sverige till 2045. Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för branschen att tillsammans med övriga aktörer i Sverige vara med och nå klimatmålen.

En långsiktig plan för reduktionsplikten är avgörande för att klimatmålen ska nås med bibehållen konkurrenskraft och trygg drivmedelsförsörjning för både företag och konsumenter. De nya reduktionsnivåerna för 2021 ska enligt regeringens PM träda ikraft tidigast 30 juni 2021 och vara 26 procent reduktion för diesel och 6 procent för bensin.

Branschen vill ha dialog med politiken om konstruktionen, eftersom osäkerheten kring fortsatt skattebefrielse för höginblandat består.

– Det är komplext och svårt, men vi vill bidra med kompetens och expertis i framtagande av förslag. Nivåerna är viktiga för att skapa långsiktiga förutsättningar, men detsamma gäller hållbarhetskriterierna. Ingen kommer att investera om det inte finns stabila kriterier, och Sverige måste stå upp i EU och försvara de kriterier som möjliggör produktion av biodrivmedel fortsätter Johan G Andersson.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. Det kommer att finnas biodrivmedel för att möta efterfrågan. Drivmedelsbranschen har beslutat om en rad satsningar för att öka till 10 – 12 miljoner kubikmeter till 2030. Branschen delar även regeringens syn på att biodrivmedel kan skapa nya arbetstillfällen i Sverige.