Nyheter

ABB och Hydrogen Optimized utvecklar storskaliga produktionssystem för grön vätgas

Nu tillkännager ABB och Hydrogen Optimized en satsning på att göra grön vätgas till ett ekonomiskt genomförbart alternativ för kunder i olika branscher.

ABB och Hydrogen Optimized har kommit överens om att utforska utvecklingen av storskaliga produktionssystem för grön vätgas som är kopplade till elnätet för att erbjuda kunder en ren, hållbar och överkomligt prissatt energikälla.

Hydrogen Optimized har som ambition att använda vattenelektrolysteknik med hög strömstyrka i stor skala och producera grön vätgas för nya rena tillämpningar inom industrier som kemi, kraft och transporter. ABB:s vätgasforskarteam kommer att utforska optimering av elströmsförsörjning genom projekt som involverar ABB:s högeffektiva likriktarsystem (HPR).

Tillsammans planerar företagen att bevisa att Hydrogen Optimizeds RuggedCell™- vattenelektrolysteknologi kan användas för att utveckla en integrerad produktlösning baserad på ett 100MW enmoduligt anläggningsdesignkoncept.

ABB är en ledande världsomspännande leverantör av högeffektslikriktare för olika industritillämpningar med maximal tillgänglighet, högsta produktivitet och där personlig säkerhet sätts i främsta rummet. Likriktarsystem i högeffektssortimentet tillhandahåller likström från 5 000 till 550 000 A i form av en eller flera enheter och kan ge nästan obegränsade möjligheter för strömstyrka och spänning och uppfyller flertalet anläggningsspecifika krav.

– ABB är världsledande inom regler- och elektrifieringslösningar som utformats för storskaliga elektrokemiska processer, säger Andrew T.B. Stuart, styrelseordförande och VD för Hydrogen Optimized. Sådan teknik passar utmärkt med vår patentsökta RuggedCell™. Tillsammans skapar dessa tekniker en kontinuerlig minskning i installerad kapitalkostnad i och med att skalan på det gröna vätgasprojektet ökar.

– Vårt arbete tillsammans lägger grunden till anläggningsstorlekar för kraftförsörjning på upp till hundratals MW. Det är avgörande att visa på skalbarheten i dessa båda komponenter i en vattenelektrolysinstallation för ekonomisk grön vätgas, och vi tycker de potentiella fördelarna för kunderna är spännande.

Samförståndsavtalet som undertecknats av de båda företagen formaliserar avtalet om att utforska implementeringen av ett demosystem liksom förberedelserna inför utformningen av en 100 MW-anläggning och kommersialiseringsstrategier.

– Detta projekt bygger på våra styrkor att bygga stora, högeffektiva, anpassade högeffektslikriktarsystem, det tänjer på gränserna för vad som är möjligt från en likriktarenhet, säger Charl Marais, Global Product Manager för Process Industries på ABB. Baserat på vår mångåriga erfarenhet att tillhandahålla regler- och elsystemlösningar för elektrokemiska industrier förstår vi att högeffektslikriktarsystem har de egenskaper som krävs för en framgångsrik storskalig projektdriftsättning.

– Samarbetet påskyndar den kommersiella tillgängligheten och genomförbarheten med storskaliga gröna vätgassystem. Vi har forskat kring denna typ av projekt i över två år och synergieffekterna med Hydrogen Optimized har varit mycket framträdande. Vi har en tydlig vision och resultatet kan bli betydande.

Tillämpningar som använder sig av grön vätgas inkluderar transport av bränsleförsörjning med nollutsläpp, produktion av ammoniak och andra kemikalier med icke-fossila vätgaskällor och grön metallproduktion med vätgas istället för en koksprocess.