Nyheter

Berendsens Örebroanläggning övergår till förnybart bränsle

I slutet av augusti 2020 går Berendsens anläggning i Örebro över till fjärrånga istället för olja. Bytet är ett viktigt steg mot företagets mål om klimatneutrala tvätterier senast 2030, och innebär att koldioxidutsläppen reduceras med mer än 500 ton årligen bara i Örebro.

Bytet till fjärrånga innebär att Örebro-anläggningen, som levererar främst arbetskläder till tillverkningsindustrin i Mälardalen, kommer att drivas av hundra procent förnybar energi.

Som Sveriges största leverantör av textilservicetjänster vill Berendsen ta ett långsiktigt ansvar mot kommande generationer genom att avveckla beroendet av fossila bränslen. Det görs genom en mängd handlingskraftiga initiativ i en ny hållbarhetsstrategi. Till exempel byts hela företagets fordonsflotta stegvis ut mot fossilfria fordon.

– Att lämna fossila bränslen och drivmedel bakom oss, steg för steg, är en central del i vår hållbarhetsstrategi. Bränslebytet i Örebro blir ännu en viktig milstolpe på vägen mot vårt klimatmål, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.

Fjärrångan kommer från ett av Sveriges största värmeverk, Åbyverket, som ägs av E.ON och som ligger cirka 300 meter från Berendsens anläggning. E.ON satsar allt mer på fjärrånga och Berendsen är en av de första kommersiella kunderna.

– Det är väldigt roligt att vi nu kan börja leverera hundra procent förnybar ånga till Berendsen. Vi är jätteglada över att tillsammans kunna bidra till en väsentligt minskad klimatpåverkan, säger Lennart Karlsson, försäljningschef på E.ON.

Utöver klimatvinster innebär bytet till fjärrånga att företaget stärker sin fortsatta konkurrenskraft. Det långsiktiga partnerskapet med E.ON innebär en mer stabil kostnadsmodell än nuvarande lösning som bygger på olja.

– För att fortsätta vara en attraktiv leverantör krävs det att vi kan hålla en långsiktig prisbild, säger Karl-Erik Wallin, platschef på Berendsen i Örebro

Satsningen på fjärrånga i Örebro möjliggörs delvis genom Klimatklivet, ett investeringsstöd från Naturvårdsverket.