Nyheter

Blickarna riktas mot gruvlandet Sverige: Brist på metaller till batterier

EU-kommissionen varnar i dag för att målet att bli klimatneutralt till år 2050 hotas på grund av brist på råvaror som till exempel metaller till batterier. En ambition om att bli mer och mer självförsörjande när det kommer till råvarorna kan leda till att fler blickar riktas mot gruvlandet Sverige.

Idag finns det 12 gruvor i produktion i Sverige, samtliga är metallgruvor.

Under flera år har Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomfört en rejäl kartläggning av de geologiska förhållandena i de södra delarna av Norrbottens län.

I de norra delarna av Norrbotten, i Bergslagen och i Skellefteåfältet är förekomsten av olika slags metaller och mineraler bättre känd. Men södra Norrbotten kan nu bli ett nytt område som lockar till sig prospektörer.

Det visar sig att det finns goda möjligheter att hitta flera olika slags mineraler. Både gamla välkända som järn och koppar, men också sådana som blivit heta genom ny teknik, som grafit och olika sällsynta jordartsmetaller.

Branschorganisationen Svemin jobbar hårt för att ändra och förenkla regelverket så att det ska bli enklare att öppna nya gruvor. Bland annat menar man att Bergsstaten, länsstyrelserna och mark- och miljödomstolen gör för hårda tolkningar av miljöreglerna.

Argumenten för en utökad gruvindustri handlar om att andra typer av metaller behövs för att utveckla miljövänligare teknik, som solceller och, inte minst det som EU-Kommissionen pekar på idag: nya typer av batterier.

Nya gruvor stöter dock, undantagslöst, på motstånd. Inte minst då från Sametingets rennäringsnämnd:

– Det ska inte vara lätt att starta nya gruvor, sa ordföranden i Sametingets rennäringsnämnd, Marita Stinnerbom i en kommentar tidigare i år. Det är stora miljö-, natur och kulturvärden som står på spel. Den absolut viktigaste frågan för framtiden är inte hur snabbt vi ska förstöra vår natur och miljö i jakten på metaller – utan hur vi ska kunna bevara vår natur och vår miljö för framtida generationer, säger Marita Stinnerbom.

Men någon prislapp finns det på önskan att bli klimatneutral – de metaller som elbilsindustrin skriker efter måste brytas någonstans. Sverige är ett stort land till ytan – 10 miljoner på samma yta som t.ex Frankrikes 50 miljoner invånare – nog borde det gå att utveckla Sverige som gruvland utan att tumma på miljöintresset?