Nyheter

Sverige tvåa i världen på innovation

– Sverige som land befäster andraplatsen i den årliga mätningen av innovation globalt, det är en god utgångspunkt att utvecklas ifrån. Vi fortsätter att förbättra vår samlade förmåga att omvandla immateriella tillgångar till ökat värde, inte minst inom området klimatsmart miljöteknik, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, Patent- och registreringsverket.

Årets rapport från FN:s immaterialrättsorganisation WIPO placerar Sverige på en andraplats över de mest innovativa länderna. Global Innovation Index mäter 131 länders förmåga att skapa ett bra klimat för innovation. Det är andra året i rad som Sverige hamnar på den näst bästa platsen i rankingen.

Global Innovation Index sammanställs av FN-organet WIPO i samarbete med Cornell University och Insead, rapporten har getts ut sedan 2008. Data från årets rapport är insamlad under 2019 och visar alltså inte coronapandemins påverkan.

– Coronapandemin och dess ekonomiska effekter är en enorm utmaning för innovation globalt. Att Sverige år efter år placerar sig så högt visar att våra företag har bättre förutsättningar än många andra att klara av de omställningar som en pandemi innebär. Samtidigt finns det förbättringsområden, inte minst när det gäller kunskapen om immaterialrätt bland startups och små och medelstora företag, fortsätter Peter Strömbäck.

Detta är inte första gången i år som Sveriges innovationskraft uppmärksammas. När EU-kommissionens tidigare i år presenterade sin rankinglista toppade Sverige listan över innovationer i EU före Finland, Danmark och Nederländerna. Innovationsindexet i EU för 2020 visar att EU:s innovationskraft ökat med 8,9 procent sedan 2012 och att Europa ligger före USA och Kina i innovationskraft.

Global Innovation Index, tio i topp:

  1. Schweiz
  2. Sverige
  3. USA
  4. Storbritannien
  5. Nederländerna
  6. Danmark
  7. Finland
  8. Singapore
  9. Tyskland
  10. Sydkorea

Om Global Innovation Index:

Global Innovation är en rapport som utkommer årligen sedan 2008. Rapporten är ett samarbete mellan WIPO och universiteten Cornell och Insead.

Om WIPO:

WIPO, World Intellectual Property Organization, är FN:s immaterialrättsorganisation.

http://www.wipo.int/portal/en/