Nyheter

Kundunikt lager från Elektroskandia i container underlättade installation i fjällvärlden

När du har långt att åka till butiken – låt butiken komma till dig istället! Det var något Nordins El tog fasta på och lät därför Elektroskandia sätta upp ett kundunikt lager vid sitt installationsprojekt i den jämtländska fjällvärlden.

Fram till nu har det endast varit privata VA-anläggningar i området kring Bydalens dalgång, men i och med ökad turism och en allt större utbyggnad av stugområden beslutade Åre kommun att anlägga kommunalt vatten och avlopp. NCC Process har av Åre kommun fått i uppdrag att, i Mårdsbodarna, bygga ett reningsverk för allt spillvatten. Nordins El ansvarar för alla elinstallationer vid det nya reningsverket.

– Vi började med projektet, som är en partnering, redan hösten 2018. Vi anlitade Jämtbygdens elkonsult som projektör för vår entreprenad. Efter ett omfattande projekteringsarbete så startade installationerna nu i mars och vi kommer slutföra allt under hösten. Det är ett ganska komplicerat projekt med många olika installationsdelar, allt ifrån kanalisation, kameror, datanät, processtyr och styr och övervakning till reservkraft, värmekabel och solpaneler. Vi drar all kabel till de olika systemen, kopplar in, märker, avprovar och dokumenterar och sen är det specialister på respektive område som driftsätter, berättar Erik Johansson, projektledare Nordins El.

Slipper åka till butik

Det är ett mycket materielintensivt projekt samtidigt som byggplatsen ligger en bra bit från allfartsvägarna.

– Det är cirka 11 mil in till Östersund och med tanke på det är det viktigt att vi kan ha den materiel vi behöver på plats. När vi planerade projektet så var det min kollega Anders Westin, som tidigare arbetade på Elektroskandia, som föreslog att vi skulle kolla möjligheterna att kunna ha ett kundunikt lager i en container ute på arbetsplatsen, säger Erik Johansson.

Ett kundunikt lager innebär att installatören tillsammans med Elektroskandia kommer överens om ett lämpligt sortiment som är anpassat efter de artiklar som används mest frekvent. Det kundunika lagret kan vara i installatörens egna lokaler, i en container eller i en servicebil. Man handlar sedan ur detta lager via sin mobiltelefon och det är först då artikeln skannas som den faktureras installatören. Lagret fylls på automatiskt via beställningspunkter så att rätt antal alltid finns på hyllan. Bland fördelarna märks att man ej behöver binda kapital i ett eget lager och slipper åka till butik för att handla materiel.

Automatisk påfyllning

– Vi gick tillsammans med Nordins El igenom förutsättningarna och vilket materiel de ville ha i sitt kundunika lager. Från början var det cirka 50-talet artiklar, i första läget mycket kanalisation, kabel, kabelstegar etc. men sortimentet kommer att ändras vartefter projektet fortskrider, säger Martin Johansson, utesäljare Elektroskandia och fortsätter:

– Innan det var dags för installationerna levererade vi en inredd container från vårt logistikcenter i Örebro. Den kom försedd med hyllor uppmärkta med beteckningar och streckkoder för de olika produkterna.

– Det är enkelt att hantera lagret, montörerna skannar bara produkterna med sin mobil när de hämtar ut dem. Två gånger i veckan får vi påfyllning av materiel från Elektroskandia, som vi lägger in på respektive plats i lagret. Det här fungerar jättebra och sparar mycket tid för oss, säger Erik Johansson.

På bilden: Erik Johansson, Nordins El och Martin Johansson Elektroskandia