Nyheter

SCA avvecklar produktionen av tryckpapper vid Ortviken

Nu inleder SCA förhandlingar med fackföreningar och företrädare för de anställda i syfte att avveckla produktionen av tryckpapper vid bruket.

SCA producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning om cirka SEK 4 miljarder. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har krympt med cirka fem procent per år från 2008.

Under coronapandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten nu har negativ lönsamhet.

Den avveckling av tryckpapperstillverkningen vid Ortviken som SCA nu föreslår, innebär att cirka 800 anställda kan komma att beröras, framför allt på Ortvikens pappersbruk, men även i andra delar av SCAs verksamhet. En avveckling förväntas innebära engångskostnader med kassaflödespåverkan som bedöms inte överstiga SEK 0,9 miljarder och ett nedskrivningsbehov om cirka SEK 1,1 miljarder.

Samtidigt investerar SCA SEK 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.

SCA avser investera för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där befintlig infrastruktur planeras att användas. Investeringen förväntas ge en positiv EBITDA-effekt med cirka SEK 0,3 miljarder årligen. Förväntad produktionstart  i den nya anläggningen är början av år 2023.

SCA har idag en kapacitet på 100 000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik. Denna produktion kommer att upphöra när den nya anläggningen tas i drift. Detta möjliggör en framtida ökning av produktionen av sulfatmassa vid Östrands massabruk.

– Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt, säger Ulf Larsson, SCAs vd. I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment.