Nyheter

Siemens Financial Services (SFS) publicerar ny rapport: Anta den nya utmaningen

De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och mönster. Företag som investerar i agil teknik så som automatisering, digitalisering och uppgraderingsprojekt är bäst rustade att möta skiftande marknadskrav med optimal flexibilitet och uthållighet. Det visar ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) och som även uppskattar att den globala investeringsutmaningen i digital transformation för livsmedels- och dryckesbranschen är över 567 miljarder dollar under de kommande fem åren.

– Flexibiliteten som uppnås genom att uppgradera befintliga plattformar med ytterligare automatisering eller digitalisering kan vara en betydelsefull konkurrensfördel under den här krisen, säger Oscar Hallberg, Nordic Product Manager, Siemens Financial Services. Förmågan att anpassa sig snabbt och intelligent till marknader i snabb förändring fortsätter vara centralt för företag av alla storlekar. Med expertstöd från en specialistfinansiär, möjliggör Smart finansiering hållbara investeringar baserade på tydliga önskade affärsresultat för mat- och dryckestillverkare, samt underlättar tillgången till rätt teknik och tjänster.

Siemens Financial Services (SFS) har publicerat en ny rapport med titeln Anta den nya utmaningen:

Den smarta finansieringens roll i att hjälpa den globala livsmedels- och dryckesbranschen att navigera i den “nya normala” ekonomin.

Detta är den andra i en rad rapporter om de investeringsutmaningar i automatisering, uppgradering och digital transformation som tillverkare står inför.

Den pandemiska krisen och dess ekonomiska efterdyningar gör vikten av att investera i agil teknik ännu mer akut. Historien visar att företag som fortsatt att investera under tidigare kriser har fått ett försprång framför sina konkurrenter.

Sådana investeringar möjliggör för tillverkningsföretag att nå nivåer av driftsflexibilitet som kan hantera osäkra och volatila marknader – en flexibilitet som blir en allt viktigare konkurrensfördel när strukturer för utbud och efterfrågan, liksom arbets- och arbetskraftsmetoder, sannolikt kommer att förändras i grunden när krisen försvinner och företag och konsumenter tar till sig ”det nya normala”.

Expertkommentatorer rekommenderar företag att diversifiera sina finansieringskällor, vårda befintliga checkkrediter och utnyttja alternativa finansieringskällor, som till exempel Smart finansiering, för att bevara befintliga kreditlinjer.

Nya finansieringsmodeller, som möjliggör investering i teknik och utrustning, anpassas ofta till affärsresultat. Finansieringen integreras nära den förväntade avkastningen på investeringarna, en avkastning som levereras genom fördelarna med att uppgradera befintliga installationer och/eller införa ny digitaliserad agil teknik.