Nyheter

Greenpeace: ”Sverige kan inte bygga ut oljeraffinaderier med biobränsleproduktion som alibi”

Det skriver Isadora Wronski och Carl Schlyter från organisationen Greenpeace. De är kritiska till Preems planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil och skriver att oljeföretaget försöker få debatten att handla om biobränslen.

”Vi har klimatmål som ska vara uppnådda senast 2045 och vetenskapliga rekommendationer som kräver mycket mer långtgående, radikala och snabba utsläppsminskningar. Biobränsleekvationen går inte ihop”, skriver de i debattartikeln i Expressen.

”Regeringen står nu inför ett val: expandera en utdömd, farlig och smutsig oljeindustri med förhoppningen om att någon gång i framtiden kunna göra biobränslen på skogsägarnas, den biologiska mångfaldens och klimatets bekostnad. 

Eller satsa på en stabil och hållbar energiförsörjning, ett skogsbruk som når miljömål och som skapar andra värden, som inte går upp i rök.” – skriver debattörerna avslutningsvis i Expressen.

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/preem-spelar-falskt-om-att-radda-klimatet/