Nyheter

Energimyndigheten beviljar SaltX Technology AB stödför vidareutveckling av energilager

SaltX Technology AB har beviljats stöd från Energimyndigheten på 5 miljoner kronor. Stödet ska gå till vidareutveckling och verifiering av SaltX Technologys lösning för energilager, EnerStore, med en ny uppdaterad urladdningsreaktor baserad på fluidbäddsteknologi. Denna teknik möjliggör storskaliga energilager.      

SaltX Technology AB har fått ett positivt besked på sin ansökan och är nu beviljats 5 miljoner kronor i stöd för att optimera och konstruera en ny reaktor för EnerStore. Den nya reaktorn är baserad på fluidbäddsteknologi och är en del av den vidareutvecklingen av den tidigare pilotkonstruktionen baserad i Berlin. Det huvudsakliga målet är att få den nya reaktorn testad och verifierad.

Den nya reaktorn baserad på fluidbäddsteknologin förväntas ha större flexibilitet, effektivitet och bättre driftsäkerhet men även vara betydligt mindre i fysisk storlek jämfört med den tidigare reaktorn.

– Det känns väldigt bra att vi fått detta stöd nu, vilket gör att vi kan kraftsamla ännu mer och fortsätta vår utveckling av storskaliga energilager, säger Carl-Johan Linér, CEO 

På grund av rådande covid-19-situation pågår det diskussioner om var det är praktiskt bäst lämpat att placera testanläggningen, dvs reaktorn med tillhörande kringutrustning.

Motivering från Energimyndigheten lyder:

’’Energimyndigheten bedömer att projektet har potential till att bidra till en omställning av energisystemet. Idén med att lagra värme med låga värmeförluster och kunna ta ut den vid hög temperatur anser Energimyndigheten har många användningsområden och därmed stor potential.’’  

Bild av Alexas_Fotos