Nyheter

Återvinningsanläggning sparar över 50 000 euro per år

En återvinningsanläggning, som upplevde regelbundna fel i monterade lager på transportören på en optisk sorteringsmaskin, har uppnått stora besparingar och vinster efter övergången till NSK:s SNN-seriens lagerhus utrustade med NSKHPS sfäriska rullager. Tack vare minskningen i kostnader för utbyteslager, stillestånd och underhåll sparar anläggningen 51 174 euro per år.

Problemet på återvinningsanläggningen började strax efter installationen. Inom bara tre månader hade fem lagerfel registrerats. Företaget ville snabbt lösa problemet, som visade sig vara dyrt i reparationer och driftstopp, och bjöd därför in NSK:s experter till en omfattande utvärdering av tillämpningen.

Som en del av sitt AIP Added Value Programme fastställde NSK:s specialistteam snart att problem med vibrationer och smörjning orsakade att lagren havererade i förtid. I synnerhet vibrationer i tillämpningen gjorde att stoppskruvarna lossnade, vilket resulterade i att axeln snurrade i lagrets innerring. Det noterades också att den typ av monterad enhet som användes inte hade någon fettavledning, vilket ledde till överdriven fettuppsamling och höga värmenivåer.

Efter utvärderingen rekommenderade NSK användning av NSKHPS (High Performance Standard) sfäriska rullager monterade på adapterhylsor i ett SNN-lagerhus. Låsmetoden för adapterhylsan gör att lagret inte kan lossna på axeln, inte ens på grund av vibrationer. Vidare är NSK SNN lagerhus försedda med ett fettutloppshål som standard, vilket innebär att överdriven fettansamling undviks. Inga lagerfel har registrerats sedan NSK-lösningen implementerades.

Med sin modulära SNN-serie kan NSK lagerhus, som har utvecklats för användning i ogynnsamma användningsförhållanden, användas i tillämpningar som transportörer för återvinning, stenbrott, stålindustri och jordbruksindustri. Det är viktigt att komponenterna är lätta att installera tack vare designdetaljer som ett mittmärke för enkel inriktning och fasta lagerhushörn, som ger ett optimalt håll för positioneringsstift. Underhållet är också okomplicerat på grund av det delade höljet som garanterar enkelt byte av lager. Smörjning är möjlig via två hål.

Ytterligare fördelar med SNN-serien inkluderar hög styvhet (för att minimera deformation av lagersätet), god värmeavledning och ett omfattande sortiment av tätningsarrangemang som passar alla behov. Dessutom kan samma hus användas med dubbla rader sfäriska rullager eller dubbla rader självjusterande kullager. Monterade enheter i SNN-serien kan levereras för axeldiametrar från 20 till 140 mm.

NSKHPS sfäriska rullager som används vid återvinningsanläggningen är lämpliga för höga hastigheter och belastningar. Produkterna är tillgängliga med stål- eller mässingshållare och funktionerna omfattar optimal design av rullspåret och ytbehandling, samt temperaturstabilitet upp till 200° C. Det bör noteras att NSKHPS-lager erbjuder 25% högre dynamisk belastningsgrad, upp till 20% högre begränsningshastighet och upp till dubbel livslängd.

I kombination med SNN-seriens lagerhus har NSKHPS-lager gjort det möjligt för återvinningsanläggningen att gå från 10 haverier per år till noll.