Nyheter

Nya aquatextilen TenCate GeoClean® renar dagvatten från olja

Dagvatten förorenat av olja är ett globalt miljöproblem och förekommer bland annat på järnvägsstationer, flygplatser, parkeringsplatser och vägar. Att rena dagvattnet på dess resa ner till grundvattnet genom medvetna teknikval kan få avsevärt positiva effekter.

Den nya aquatextilen TenCate GeoClean® levererar något helt nytt inom området. Materialet är uppbyggt av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja. Därefter bryts oljan ned och renas av bakteriefloran i jorden. Processen ger samma höga reningsgrad som den bästa oljeavskiljaren.

– Dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet men Aquatextil renar dagvatten som är förorenat med olja innan det rinner vidare, säger Magnus Johansson, projektledningschef på Dahl Geoteknik och fortsätter:

‒ Aquatextilen filtrerar det förorenade vattnet genom olika skikt. Det övre skiktet bryter ned oljan med hjälp av naturens bakterieflora, en process som stimuleras av det undre, återfuktande skiktet. Processen, som är självaktiverande, renar dagvattnet som slutligen når grundvattnet och våra vattendrag. Dessutom är aquatextilen mycket enkel att installera och helt underhållsfri.

TenCate GeoClean® agerar i fyra steg:

1. Renar dagvattnet från oljan

2. Har hög infiltrationskapacitet av vatten

3. Binder och bryter ned den kvarhållna oljan

4. Skyddar också vid tillfälliga utsläpp

TenCate GeoClean® säljs och distribueras av Dahl Sverige AB där affärsenheten Geoteknik fokuserar på geosynteter, benämningen för de produkter som i samverkan med jord eller krossmaterial förbättrar egenskaper som bärighet, täthet och dräneringsförmåga. Inom avdelningen erbjuds rådgivning, produkter samt support vid exempelvis projektutformning.

För mer information, läs:

TenCate Geoclean: