Nyheter

Effektivare vattenförbrukning i Skåne med tjänsten Telia Crowd Insights

VA SYD ska använda tjänsten Telia Crowd Insights för att bättre förstå hur befolkningsrörelser påverkar vatten- och avloppsflöden i fem skånska kommuner. Telia Crowd Insights är anonymiserad och aggregerad data från Telias mobilnätverk som visar aktivitets- och rörelsemönster i hela Sverige. För VA SYD kan tjänsten bidra till att t.ex. identifiera dricksvattenläckage och bättre dimensionera avloppssystem.

Städer och kommuner i VA SYDs verksamhetsområde växer stadigt och därmed ökar kraven på välfungerande vatten- och avloppsystem. Aktivitetsdata för tim-, dygns- och säsongsvariationer hjälper VA SYD att bättre anpassa och prognostisera åtgång av dricksvatten och att dimensionera avloppsystem i de fem kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

VA SYD som ligger i framkant inom området arbetar bland annat med AI-system som larmar om misstänkta dricksvattenläckor. För att öka förmågan i systemet så vill VA SYD nu addera data kring förändrade befolkningsrörelser och förstå hur de påverkar den efterfrågade vattenvolymen till skillnad från påverkan av exempelvis ett eventuellt läckage.

– Det ska bli otroligt spännande att se hur Telia Crowd Insight kan hjälpa oss arbeta smartare och spara pengar genom att fatta rätt beslut. På sistone har vi till exempel fått många larm från AI-systemet om vattenläckor när vi egentligen misstänker att det på flertalet ställen beror på de förändrade rörelsemönster som Covid-19 inneburit. Telias data blir en viktig kompletterande källa av information för att bland annat förstå när det är skarpt läge och när vi istället kan prioritera andra arbetsuppgifter, säger Simon Granath, strateg på VA SYD.

I vissa av VA SYDs områden påverkas efterfrågan och behov av bland annat pendling och sommargäster. För bättre kontroll av det befintliga nätets kapacitet och för att avgöra utbyggnadsbehov kan Telia Crowd Insights bidra med aktivitetsdata som ger insikt i de rörelsemönster som driver efterfrågan och behov.