Nyheter

SCA och Jernkontoret nya medlemmar i affärsnätverket Business@Biodiversity Sweden

Business@Biodiversity Sweden, affärsnätverket för storföretag och branschorganisationer som vill arbeta med biologisk mångfald och utveckla hållbara affärsmodeller, växer med nya medlemmar i form av Handelsbanken, SCA och Jernkontoret.

Målet med nätverket, som förkortas B@B, är att skapa en plattform för kompetens, affärsutveckling, opinionsbildning och för möten med ledande experter, näringsliv, politiker och beslutsfattare. Bakom nätverket står Ecogain, Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– Kunskapsbehovet om biologisk mångfald ökar inom näringslivet, med B@B ger vi de stora aktörerna en gemensam arena att föra in ekologiskt ansvar som en naturlig del av företagets affärsmodell och hållbarhetsarbete. Det finns många starka argument för att ta detta ansvar, ett är att om ekosystemen inte längre levererar, då stannar produktionen, säger Anders Enetjärn, vd Ecogain.

Handelsbanken är nyblivna medlemmar i nätverket och ser det som en möjlighet att både lära sig mer samt belysa finansieringsfrågorna i arbetet framöver. För banken är biologisk mångfald en viktig samhällsfråga.

– Vi tror att Business@Biodiversity Sweden är rätt forum för att bedriva ett gemensamt arbete inom näringslivet och även för oss att lyfta finansieringsperspektivet in i samtalet. Sedan vill vi utöka vår egen förståelse, sprida medvetenhet i finansbranschen och kunna stötta våra kunder i dessa frågor. Vi vill också delta i arbetet gällande hur näringslivet ska kunna mäta sin positiva och negativa påverkan på biologisk mångfald. Det är en viktig hörnsten för att kunna följa upp och finansiera investeringar, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, Head of Sustainable Business Development, Debt Capital Markets och blivande hållbarhetschef, Handelsbanken.

Handelsbanken vill stötta sina kunder i att ta ekologiskt ansvar och minska sina hållbarhetsrisker, genom att understryka vikten av hållbarhetsarbete.

– Hållbarhetsfrågan är strategiskt viktig för oss i allt vårt arbete. Finanssektorn är inte längre en mellanhand utan behöver vara drivande i förändringsarbetet. På samma sätt som med klimatfrågorna kan ett finansierings- och riskfokus förstärka arbetet för biologisk mångfald, ansvarsfull markanvändning, ekosystemtjänster och motståndskraft. De bolag som jobbar medvetet får en hävstångseffekt som förhoppningsvis bidrar till att sprida goda exempel, avslutar Catharina.