Nyheter

Kalmar i fokus på konferens om biogas

Konferensen ”Biogas 2020 – Guldruschen” kommer att lyfta den senaste utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet och visa hur man får det att hända i praktiken. Exempel tas från hela landet, bland annat Kalmar, och internationellt.
7-8 oktober hamnar biogasen i centrum vid en nationell konferens i Kalmar, som Region Kalmar län är med och arrangerar.

– Det är något speciellt med Kalmar län. I denna tid när alla pratar om klimat och hållbarhet och så pass lite ändå händer sticker den här regionen ut. Vi har lagt konferensen i Kalmar för att få en chans att ta reda på och berätta om vad som krävs om man vill göra verkstad av allt snack, säger professor Mats Eklund, föreståndare vid Biogas Research Center vid Linköpings universitet och moderator vid konferensen.

– Som forskare har jag sett hur Kalmar jobbat uthålligt, lyckats samla en mängd stora och små aktörer och lyckats lägga grunden till en guldrusch där olika företag nu etablerar produktion av biogas eller tankställen där.

Anledningen till att konferensen hålls i Kalmar är att Kalmar län länge har utmärkt sig som extra framsynt och extra framgångsrikt inom biogas.

Inte minst framgick det i samband med senaste kollektivtrafikupphandlingen då det ställdes krav på att 60 procent av trafiken skulle bedrivas med biogas som bränsle.

Upphandlingen som väckte uppmärksamhet även utanför landets gränser fick beteckningen ”Att göra en Kalmar”. Utvecklingen har fortsatt och i den senaste servicetrafikupphandlingen blev resultatet 75 procent biogas. Detta tack vare specialbyggda fordon och nio nya tankställen.

Fakta om konferensen

Konferensen anordnas av Region Kalmar län, Energigas Sverige, Biogas Research Center, Länsstyrelsen i Kalmar län, Energikontor Sydost samt projekten BiogasBoost, Universitetsstaden Kalmar och Innovationskluster Drive LBG

Konferensen vänder sig till dem som arbetar inom biogasbranschen eller har intresse för biogasfrågor, näringsliv, miljö och transporter eller är politiskt engagerade inom näringslivsutveckling.

Bland deltagarna vid konferensen finns bland annat professor Jerry Murphy som samordnar biogasforskning globalt, Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker som ska prata om Europas stora framtidspaket ”Green deal” samt en lång rad ledande experter från företag, kommuner och forskning.

Konferensen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att webbsändas.