Nyheter

OnRobot utökar sina produktfunktioner

I och med lanseringen av en programuppdatering till den populära roboten “Eyes” visionssystem visar OnRobot prov på sitt engagemang för kontinuerlig och snabb produktförbättring. Uppdateringen är en del av en bred applikationsfokuserad strategi för att kontinuerligt erbjuda OnRobots kunder förbättringar till sin produktportfölj.

Traditionella industrirobotar med ett specifikt ändamål förlorar mark till prisvärda, användarvänliga robotar och kringutrustning som flexibelt kan återanvändas för ett brett spektrum av applikationer. Detta gör att tillverkarna kan öka sin produktivitet ännu mer när de gör automatiseringsinvesteringar. OnRobot utökar i och med lanseringen av en programuppdatering till sitt populära, 2,5 D-kamerabaserade Eyes visionssystem sitt engagemang för utökat kundinflytande.

– Traditionella metoder för industriell automatisering placerar produkten i centrum, vilket resulterar i kostsamma, alltför komplicerade lösningar på enkla automatiseringsproblem, förklarar Enrico Krog Iversen, vd på OnRobot. OnRobot anammar en mer praktisk, applikationscentrerad strategi. Detta går ut på att förse våra kunder med användarvänliga verktyg anpassade till specifika behov. Men det innebär också att genom uppdateringar ge kunderna tillgång till befintliga produkter som nu kan användas i nya tillämpningsområden.

De nya funktionerna som gör det möjligt att använda Eyes i kvalitetskontrollsapplikationer och på mobila anordningar inkluderar one-shot-avkänning av flera objekt, färgavkänning och automatiska kalibreringsverktyg för att förkorta cykeltiden för mobila robotinställningar.

– På OnRobot är vi stolta över att kunna ha meningsfulla samtal med kunder och ha flexibiliteten att snabbt svara på dessa samtal genom nya lanseringar och produktuppdateringar, säger Iversen. Våra kunder har sagt att de älskar Eyes användarvänlighet men att de skulle vilja ha nya funktioner anpassade till vanliga kvalitetsinspektionsuppgifter. Dagens uppdatering till Eyes tillhandahåller den funktionen.

Ny funktion för visuell inspektion ger minskad cykeltid och snabb ROI

Eyes nya inspektionsfunktioner gör att systemet enkelt kan sortera, inspektera eller plocka och placera ostrukturerade objekt med hjälp av färg- och konturavkänning – en funktion som är mycket mer än vad de flesta konkurrerande visionssystem klarar av. Denna avkänningsmetod kräver ingen information om arbetsstycket och hittar enheter baserade på färg och storlek med hjälp av den information som har angetts av operatören.

Eyes inspektionsfunktioner kan användas för att inspektera delar som har avlägsnats från exempelvis CNC-maskiner eller för att kontrollera IMM-delar avseende överblivet eller felaktigt material efter att delen har gjutits. Verktygen stöder också manuella kontroller: operatörer kan ställa in en kamera och inspektionsprogram, manuellt placera ett arbetsstycke i synfältet och utföra en inspektion. Ingen robot krävs.

Uppdateringen ger även användarna one-shot-avkänning av flera objekt, vilket gör att systemet kan plocka alla arbetsstycken med endast en bild. Detta minskar komplexiteten för användaren och förbättrar cykeltiderna. Uppdateringen innehåller verktyg som gör att användaren kan begära specifika typer av arbetsstycken och ange griparmarnas parametrar för godkännande.

Ansluta Eyes till mobila robotar

En ny signaturfunktion har lagts till Eyes kraftfulla verktygslåda, vilket gör det enkelt att använda Eyes på mobila robotar och inställningar med vagnar, brickor och pallar. Signaturfunktionen gör det enkelt att programmera mobila robotar så att de kan flytta från station till station med hjälp av slutanvändardefinierade funktioner som guide. Dessa funktioner kan också användas för att initiera specifika robotoperationer. Exempelvis när Eyes känner av en mobil enhet i sin arbetsyta laddad med delar som ska plockas kan den lätt byta till pick & place-rutiner.

– Fler och fler tillverkare funderar på att använda robotarmar på mobila plattformar för olika användningsområden på fabriker och lager. Dagens uppdatering ger våra kunder möjlighet att ansluta Eyes till mobila robotar och att göra det utan att offra den användarvänlighet som gör våra produkter så lockande för olika stora tillverkare,  avslutar Iversen.