Nyheter

Marcus Svensson ny Head of Public Affairs inom Södra

Han kommer att organisera, koordinera och ansvara för att driva Södras näringspolitiska arbete framåt.

– Vår industriella verksamhet och skogsägandets villkor är i hög grad beroende av externt beslutsfattande på myndighetsnivå och inom politiken. Vi har under senare år sett att frågor som rör såväl hållbarhet, fossilfrihet och cirkulär ekonomi som ägande, brukande och skogliga produkter kommit allt högre upp på agendan såväl nationellt som inom EU. Det är en utveckling vi nu möter med en förstärkning av vårt befintliga näringspolitiska arbete, säger Peter Karlsson, tillförordnad vd på Södra.

Marcus Svensson är i dag presschef på Södra och börjar sin nya tjänst 1 oktober. Rekrytering av en ny pressansvarig inleds inom kort.