Nyheter

Sverige nyckelspelare i jakten på nya mineraler

I jakten på nya mineraler för tillverkning av framtida batterier pekas Sverige ut som en nyckelspelare. Och i en global marknad är Sverige känt som ett lågskatteland för gruvbolag, skriver SvD.

Enligt en rapport från 2016 konstaterar myndigheten Tillväxtanalys att gruvbolag i Sverige betalar endast cirka 25 procent i skatt jämfört med konkurrerande länder där skatten är 35 till 50 procent.

Gruvbolagen ska dessutom betala en mineralavgift på 0,2 procent. Under 2018 fick den svenska staten in endast drygt 3,3 miljoner kronor i mineralavgifter.

”Det är viktigt att svensk gruvnäring kan vara konkurrenskraftig och därmed måste näringens samlade kostnader beaktas, skriver Näringsminister Ibrahim Baylan (S) i en kommentar till SvD. Han menar vidare att de nuvarande avgifterna måste sättas i perspektiv med höga svenska löner.