Nyheter

Image Systems moderniserar Glommers Timbers anläggning i Glommersträsk

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3 MSEK från Glommers Timber AB i Glommersträsk.

Ordern omfattar en komplett modernisering av timmersorteringen vid Glommers Timber med bland annat ett system för införande av 3D mätning via RS-LogProfiler3DX samt ett nytt styrsystem för fackläggning och maskinstyrning.

Beställda system är förberedda för integration med RemaSawcos digitala produkter samt senare införande av Xray mätning. Leverans och driftsättning genomförs under hösten 2020.

– Vi tackar Glommers Timber för förtroendet att få vara delaktig i arbetet med moderniseringen av anläggningen i Glommersträsk och vi ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete, säger Johan Friberg, VD Image Systems.

RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (Xray) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process.

Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.