Nyheter

Nya generaldirektören för Elsäkerhetsverket på plats

Anders Persson utsågs av regeringen till ny generaldirektör för Elsäkerhetsverket den 23 april i år och efterträder Elisabet Falemo, som varit myndighetens GD i nio år.

Anders Persson kommer närmast från en tjänst som förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen. Dessförinnan var han ekonomichef på samma myndighet. Han har också arbetat med ekonomifrågor inom Försvarsmakten och har en lång erfarenhet från ledande funktioner i statsförvaltningen.

– Det känns kul och spännande börja mitt arbete som GD i Elsäkerhetsverket och jag ser fram emot att nu sätta mig in i de centrala frågorna för myndigheten tillsammans med medarbetare och bransch. Det har varit en hel del uppmärksamhet för elsäkerhetsfrågor i medierna i sommar vilket är glädjande, säger Anders Persson.

Idag den 3 augusti börjar han sitt nya uppdrag och är på plats i Kristinehamn för att få en inblick i myndigheten arbete.