Nyheter

Viktigt att underhåll görs vid rätt tid

Rätt underhåll vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att öka driftsäkerheten för maskiner, byggnader och anläggningar. Avhjälpande underhåll är dyrt, medan för tidigt förebyggande underhåll innebär att man inte utnyttjar den fulla kapaciteten på det som ska underhållas.

– UNDERHÅLL KOSTAR PENGAR och ofta får vi höra att det kostar för mycket. Personal, lokaler, verktyg och reservdelar, det är det man ser, det är underhållskostnaden. Men problemet är att vi inte ser det som finns under ytan. Det vi investerar i underhållet kommer att påverka leveranssäkerhet, personsäkerhet, tillgänglighet och produktivitet.

Det konstaterade Torsten Ekström, som är vd för Svenskt Underhåll, på Ytskyddsdagarna tidigare i år.. Han menar att ett kostnadseffektivt förebyggande underhåll är en förutsättning för ökad driftsäkerhet. Man vill ha en anläggning som fungerar när man behöver den. Underhåll behövs i de flesta branscher, och det handlar inte enbart om ekonomiska värden utan även om miljö och människoliv.

– För att få säkra arbetsplatser utan farliga utsläpp måste vi sluta se underhåll som en kostnad och i stället se det som att vi investerar i underhåll. Det handlar om att skapa ett värde, i form av ökad leveranssäkerhet, ökad tillgänglighet med mera. Här kommer ytskyddet in som ett väldigt bra instrument. Men det behövs ökad förståelse och insikt från beställare att förstå varför man ska jobba med ytskydd.

I dag jobbas mycket med prediktivt underhåll. Det innebär att man förutsäger hur länge betongen i en konstruktion kommer att hålla, eller efter hur många år det är dags för ommålning. I framtiden kommer vi att se ändrade underhållsstrategier med ännu mer tillståndsbaserat underhåll, det vill säga att mäta hur en konstruktion eller komponent mår.

– Att mäta är att veta och förstå vad det är som kan gå fel. Vi gör en check och ser om vi behöver göra underhåll eller inte. Om underhållet sätts in för tidigt utnyttjas inte enheternas maximala kapacitet. Sätts det in för sent kan det leda till dyra driftstopp. Med tillståndsbaserat underhåll kan vi göra det vid precis rätt tidpunkt, underströk Torsten Ekström.

Det gäller att göra rätt underhåll, på rätt utrustning, med rätt personal vid rätt tidpunkt. Det förutbestämda underhållet, som exempelvis byte av lager, filter och annat löpande underhåll kom- mer att kunna minskas om arbetet blir mer tillståndsbaserat. Det avhjälpande underhållet kommer att finnas kvar, men även det kommer att minska.

Torsten Ekström spådde även att teknikutvecklingen med artificiella intelligensen (AI), drönare och robotar på sikt kommer att hjälpa underhållsarbetet.

– Genom att använda sensorer kan vi mäta väldigt mycket data och göra analyser. Då kan vi använda så kallat preskriptivt under- håll. Med hjälp av AI hittar vi symptomen, och systemet gör en självdiagnos och en orsaksanalys. Sedan rekommenderar det en åtgärd och ser till att rätt reservdelar levereras. Det är ungefär som att gå till doktorn, få ett recept och sedan får man hem medicinen, förklarade Torsten Ekström.