Nyheter

Energisystem breddar sitt fokus från hamn och industri

Nu innefattar man även sportbelysning. Midstreams sortiment av armaturer klarar alla typer av anläggningar och samtliga divisioner, från lek och träning till blodigt allvar.

Energisystem levererar de mest avancerade, effektiva och innovativa belysningslösningarna för LED-sportbelysning. Armaturerna är utvecklade av engelska Midstream för att ge förstklassig belysning under lång tid. Armaturerna är konstruerade för att lösa idrottsvärldens utmanande och komplexa behov.

Energisystems erbjudande är följande: 

1/Belysningsprojektering av ny eller befintlig anläggning. 

2/Inventering av ljusnivåer hos befintlig anläggning samt besiktning av befintliga belysningsmaster.