Nyheter

Prestationsbaserat avtal hjälper Iggesunds sågverk att nå sina mål

Vid Iggesunds sågverk har underhållsorganisationen tagit till nya grepp för att öka tillgänglighet och anläggningsutbyte. En ny typ av samarbete har inletts tillsammans med SKF och Momentum med en prestationsbaserad betalningsmodell, detta på initiativ av SKF. Tillsammans görs riktade ansträngningar för att lösa återkommande problem och utveckla nya arbetssätt.

FÖR PRESENTATIONEN PÅ Underhållsmässan svarar Jonas Bryngelsson, som är underhållschef på Holmen Timber Iggesund, och Jonas Kemi, Concept Development Manager på SKF.

Vid Iggesunds sågverk har exempelvis mycket tid lagts på att öka tillgängligheten på trimmern i justerverket. Timingen har ställts in bättre, vilket medger ökad hastighet och möjlighet till höjd produktion i justerverket.

– För två år sedan inledde vi ett förbättringsprojekt av underhållet på sågverket, berättar Jonas Bryngelsson. Bland annat använder vi numera vårt underhållsystem IFS för att i större utsträckning analysera trender och identifiera återkommande problem. Om samma typ av felrapporter återkommer startar vi en orsaksanalys. Vi har omorganiserat personalen för att kunna jobba mera med detta.

SKF är som bekant experter på lager, smörjning och vibrationsövervakning. Sågverket och SKF arbetar nu mot samma mål, och tillsammans fokuserar man på helhetslösningar för högre tillgänglighet och anläggningsutbyte.

– SKF är ett bra bollplank. Vi lär oss mycket och lyfter kunskapsnivån inom underhållsorganisationen, avslutar Jonas Bryngelsson på Holmen Timber Iggesund.

– SKF, Momentum och Iggesund Timber har ingått ett prestationsavtal. Momentum är distributör av ett brett sortiment med förutom lager och lagerutrustning från SKF, även kedjor, remmar med mera. Momentum har stor lokal kunskap om respektive kund. – Numera ser vi oss som ett företag som i högre utsträckning levererar tillförlitlig rotation snarare än reservdelar, säger Jonas Kemi, Concept Development Manager på SKF. Tillsammans med Momentum har vi ett treårigt avtal med en prestationsdel, med sikte på vissa nyckeltal såsom tillgänglighet i sågverket. Avtalet definierar ett grundpris och vilken bonus som utgår om målen uppnås. De nyckeltal som väljs ska vara mätbara och ha högt värde för kunden.

Avtalstiden har inte gått ut än, men trendanalyser visar att utfallet hittills är mycket gott för nyckeltalen i sågverket.

Tidigare inom industrin fanns generellt en konflikt mellan kundens och leverantörens intressen. Leverantörerna levde delvis på eftermarknaden och sålde reservdelar. Nu håller denna konflikt på att försvinna i och med att kunderna och leverantörerna jobbar mot samma mål. Här kan prestationsavtal vara ett bra upplägg.

– Kunden kommer att ha en fabrik som producerar mer och bättre. Samtidigt kan vi få mer betalt för våra produkter och för vår tid. En win-win situation med andra ord. Med prestationsavtal i den aktuella formen blir det transparens mellan leverantör och kund. Jag tror att detta blir framtiden på många håll inom industrin, avslutar Jonas Kemi på SKF.

Bild av Bill Ferngren