Nyheter

Trimma underhållet och höj nyckeltalen

Alla större och medelstora processindustrier använder underhållssystem för att planera, styra och följa upp underhållet. Att ha ett underhållssystem på plats innebär inte per automatik att underhållsarbetet blir optimalt. Långt därifrån, många industrier har inte gjort en korrekt set-up från början och även om man gjort det går det alltid att trimma underhållet ytterligare och vässa underhållsorganisationen.

ETT KONSULT- OCH UTBILDNINGSFÖRETAG som tagit fasta på detta är Trivalo. Generellt fokuserar företaget på treenigheten Människa, Process och IT, därav förleden ”tri”. ”Valo” symboliserar värde och målet är att öka värdet för kunderna.

När det gäller exempelvis processindustrin är målet att höja nyckeltalen, som inom många branscher visar sig i en TAK-analys. TAK står för tillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitet, vilka i slutänden bidrar till ökad produktion och i många fall till högre vinst.

GRANSKNING/REVISION

Ett av Trivalos erbjudanden kallas Digital Audit. Det är en tjänst som bland annat passar för process- och verkstadsindustrier. Trivalo granskar kundens underhållssystem utifrån, kvaliteten på data, hur kunden planerar underhåll, effektiviteten på genomförande och uppföljning. När granskningen är klar presenterar Trivalo en rapport med förslag till förbättringar och dessutom med åtgärderna i prioritetsordning, där de mest lönsamma förbättringarna prioriteras.

Process- och verkstadsindustrin av idag använder underhållssystem från IFS, SAP, IBM, Infor EAM och Maintmaster. Södra har utvecklat ett eget – Merit.

Vad kan då Trivalo lära sina kunder som leverantörerna av underhålls- systemen inte redan lärt dem?

Jo, ofta har kunden inte gjort en korrekt och fullständig set-up från början. Vissa kunder har själva dessutom modifierat sina underhållssystem.

Med åren har mycket data samlats i både underhålls-, drift- och affärssystem. Lagrade data kan vara mycket omfattande och med väldigt skiftande kvalitet. Förutom viktiga (och oviktiga) data innehåller systemen också många sanningar om hur arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs.

– Vår Digitala Audit granskar kundens underhållssystem och underhållsverksamhet ur tre aspekter, berättar Mats Eliasson, ansvarig för strategisk underhållsutveckling på Trivalo och med 35 år erfarenhet av management, marknadsföring och affärs- utveckling. Först tittar vi på kvaliteten på data och att nödvändiga grunddata är inlagda i underhållssystemet. Förutom i detta, kan data också finnas på andra håll, exempelvis i separata sensorsystem. Har relevanta och korrekta data lagts in för objekten? Har kritikilitetsanalys gjorts på alla objekt? Kritikaliteten på objekten är det viktigaste som ska styra planeringen av underhållet. Hur är kopplingen mellan kritikalitetsklassningen och reservdelshållningen, upplägg på förebyggande underhåll med mera?

– Sedan frågar vi oss hur man producerar data som spa- ras i underhållssystemet. Hur används uppgifter om timmar och kostnader? Hur återrapporteras fel efter att de har åtgärdats och kvitterats? Här gäller det att personalen är utbildad på att återrapportera på ett sätt som gör det möjligt att utföra analyser, bland annat på återkommande fel.

– Slutligen tittar vi på hur underhållsverksamheten bedrivs, fortsätter Mats Eliasson. Hur duktig är man på att bereda och planera underhållet? Vilken effekt får det förebyggande underhållet? På vissa punkter läggs för lite på förebyggande underhåll, men på andra kanske alldeles för mycket. Vi kollar trender och nyckel- tal, såsom MTBF – Mean Time Between Failure – och teknisk tillgänglighet. Viktiga frågor är förstås om underhållet är effektivt och om underhållsorganisationen är effektiv, har man tillräckligt med tid för förbättringar?

Trivalo utför en Digital Audit till ett fast pris. I denna ingår bland annat en avancerad dataanalys med en databaserad nuläges- analys. Den visar bland annat kvaliteten på anläggningsdata och kvaliteten på arbetsorderinformationen. Granskningen avslutas med en rapport som redovisar vilka brister som har uppdagats.

Under 10 rubriker listas insikter, åtgärdsförslag och även vilka förbättringar de kan ge på nyckeltalen. Åtgärderna prioriteras också, med de ”lågt hängande frukterna” först.

Trivalo avrapporterar även muntligt med både chefer och medarbetare närvarande. Generellt avgörande faktorer för ett vägvinnande underhåll är kvalitet på data, strategiskt användande av underhållssystemet och kunskap om hur man får ut mesta möjliga av systemet, men även underhållsorganisationens struk- tur och processer, sammansättning och de enskilda medarbetarnas kompetens.

För den underhållschef som känner på sig att mer finns att hämta med det underhållssystem man har, kan säkert en Digital Audit, också innebära något av en nystart som inspirerar både led- ning och medarbetare till ett mer värdeskapande underhållsarbete.

UTBILDNING

Trivalo arrangerar också utbildningar inom ramen för Trivalo Academy. Bland annat finns en utbildning i LCP – Life Cycle Profit – som ger en djup förståelse för vad Underhåll i Världsklass innebär. Det finns också utbildningar i IBM Maximo underhålls- system, ekonomisk reservdelsstyrning, underhållssimulering, underhållets resultat, Underhåll i Världsklass samt Ständiga förbättringar. Utbildningarna är lämpliga bland annat för pro- cess- och verkstadsindustrin