Nyheter

Stora besparingar med energioptimering i Kärnans köpcentrum i Värnamo

En av Nyfosas större handelsfastigheter i Värnamo är Almen 9 på Kärnans köpcentrum, som bland annat innehåller Hemmahallen och Stadium. Genom optimering och mindre åtgärder i fastighetens ventilations-, värme- och kylsystem har man lyckats minska fjärrvärmevändningen med mer än en fjärdedel under årets första fyra månader jämfört med föregående år.

Nyfosa är ett fastighetsbolag som funnits i ett och ett halvt år som främst äger kommersiella fastigheter. När Axcell Fastighetspartner förra året tog över driftansvaret för värme och ventilation för ett antal 30-tal av deras fastigheter i Värnamoregionen blev det en nystart.

Axcell Fastighetspartner föreslog statusbesiktningar av fastigheterna för att identifiera de med högst energianvändning där det fanns störst förbättringspotential. En av de fastigheterna var Almen 9 på Kärnans köpcenter, en handelsfastighet som byggts om i flera omgångar.

Stora besparingar

Med hjälp av Ömangruppens energitekniker justerades drifttider och inställningar på befintliga system, och uttjänta delar byttes ut. Tack vare bra kunskap om styrsystemet kunde teknikerna göra en hållbar optimering som kräver mindre energi och samtidigt ger ett bra inneklimat året om.

Under perioden januari-april 2020 har den totala energianvändningen i fastigheten minskat med 32 000 Kwh, vilket innebär en minskning med 20 %, jämfört med samma period 2019. Fjärrvärmeanvändningen har under samma period minskat med 28 % jämfört med föregående år, vilket innebär en besparing på 150 000 kWh eller cirka 100 000 kr.

Miljö och ekonomi går hand i hand

Nyfosa har ett tydligt fokus på hållbarhet och energibesparing med målet att alla fastigheter ska vara miljöcertifierade inom 10 år.

– Vi ser detta som en investering. Förutom ekonomiska besparingar vid minskad energianvändning så bidrar åtgärderna till ett bättre inomhusklimat vilket sparar tid för oss då vi minskar antalet felanmälningar, säger Jonathan Möller, teknisk förvaltare på Nyfosa.

Arbetet fortsätter nu med statusbesiktningar på fler av Nyfosas fastigheter i Värnamo.

– Samarbetet med Axcell har fungerat helt suveränt, de förväntningar vi hade när vi skrev avtalet har blivit uppfyllda. Teknikerna ställer upp i alla lägen och det finns en vi-känsla där vi jobbar ihop som ett lag, avslutar Jonathan Möller.