Nyheter

5 tecken på att det är dags att uppdatera distributionskedjan med ny teknik

– Supply chain-applikationer har utvecklat sig markant under loppet av det sista årtiondet, såpass att gamla system och applikationer hindrar verksamheter att nå sin fulla potential. De äldre lösningarna fungerar ofta bra efter den standard som gällde då de togs fram – men i dag räcker de inte till.  Det menar Johnny Thøgersen, chef för EMEA och APAC vid det internationella logistikföreget BluJay.

Verklig modernisering och riktiga affärsfördelar uppstår först när leveranskedjan och transporthanteringsapplikationer integreras i ett nätverk. Ett som använder ekosystemdata för att medge enklare tillgång till service och samarbete med t.ex. partners och transportörer.

Många företag har ett trängande behov av en uppdaterad lösning som kan öka kapaciteten, effektiviteten och leverera de datamängder som krävs för att kunna förbättra verksamheten och kundupplevelsen.

Här är fem tydliga tecken att hålla reda på – tydliga indikationer på att den lösning man har behöver moderniseras:

1.Du irriterar dina kunder

Världen går mot mindre försändelser och vare sig de är direkt till konsument eller direkt till företag har alla idag erfarenhet av kunna se online var deras beställning befinner sig ju vid ett speciellt tillfälle. De förväntar sig kunna få en snabb överblick över orderstatus och leverans och förstår då inte varför just ditt företag inte kan tillhandahålla detta. Att skapa synlighet runt inkommande och utgående försändelser är nyckeln till att möta deras förväntningarna och bygga kundförtroende.

2. Det finns bara två människor i världen som förstår ditt system och bägge är på väg att  pensionera sig

Om du fortfarande är beroende av äldre teknik är oddsen låga för de som utvecklat och kan upprätthålla dina lösningar snart går i pension – och att ingen annan då finns kvar som kan detaljerna runt dina konfigurationer. Kanske stöder den ursprungliga leverantören inte längre applikationen, eller så är applikationerna så hårt anpassade att det är svårt att hålla igång den. Detta är en enorm riskfaktor.

3. Dina transportkostnaderna äter upp lönsamheten 

Transporter utgör en betydande del av affärskostnaderna och för många företag och speditörer med låg marginal över det en överlevnadsfråga att sänka dessa. Det kan ske med hjälp av ett modernt transportsystem (TMS) som är kopplat till det globala handelsnätet (GTN), där de tillsammans genererar massor av data. Denna data hjälper dig till att kunna fatta bättre beslut som leder till långsiktiga besparningar och till att förstå avvägningen mellan kostnad och service.

4.Du kan inte genomföra nya idéer och tillvarata dina möjligheter

En optimerad, friktionsfri distributionskedja ger dig möjlighet att agera snabbt när nya möjligheter uppstår. Många letar idag efter nya sätt att omvandla sin logistik från kostnad till konkurrensfördel. Till exempel vill dagens kunder kunna handla över landsgränserna och få hjälp med ”the last mile”. Stödjer inte din lösning dessa funktioner är det hög tid att uppdatera till en molnbaserad plattform med integrerade applikationer som klarar att uppfylla de nya kundkraven du redan har hört, liksom de dina kunder ännu inte vet om att de har.

5. Dina kostnader för lager och lagerhantering är för höga

Om du inte har fullständig kontroll över inkommande leveranser från leverantörer krävs normalt en säkerhetsmarginal. Bättre transparens över inkommande leveranser gör att du kan minska lagervolymen, vilket skär bort stora kostnader. Rätt minskning av säkerhetsmarginalen sänker inte bara kostnaderna utan också risken att stå med svårsålda varor, vilket ofta är fallet med säsongsbetonad handel eller trendkänsliga produktområden.

Listan ovan är naturligvis inte komplett, men ger klara indikationer på om din verksamhet står för allvarliga utmaningar, och det inom ett område som inte självklart står i fokus. Det är synd, eftersom logistik och  transporter utan tvivel kommer spela  en ännu större roll när corona-pandemin klingat av.