Nyheter

Produktnyhet: Sparar pengar och minskar skador vid lokalbränder

Försäkringsbolagens kostnader för företagsbränder var omkring 4,4 miljarder kronor år 2018. Upphettade gasflaskor är en bidragande faktor. Uddevallastartupen TKI har utvecklat en patenterad säkerhetsprodukt som ska hjälpa räddningstjänsten att få koll på flaskorna vid en utryckning. Nu får bolaget Vinnovafinansiering.

TKI som är en del av Innovatum Startup i Trollhättan, har beviljats 300 000 kronor från Vinnovas utlysning Innovativa startups.

– Det känns fantastiskt bra! Vår tryckkärlindikator kommer bidra till att fler fastigheter kan räddas och färre omfattande avspärrningar behöver göras. Det innebär enorma kostnadsbesparingar för samhället i stort och för försäkringsbolagen, säger TKI:s vd och grundare Ulf Eliasson, som själv är brandman sedan många år tillbaka.

Vid en brand måste räddningstjänsten lokalisera gasflaskor i byggnaden och ta reda på om de är värmepåverkade. Idag är det mycket svårt. Konsekvensen blir då omfattande avspärrningar, och i de flesta fall måste man låta fastigheten brinna ner.

Ett varningssystem som indikerar plats och värmenivå

TKI:s tryckkärlsindikator fungerar som ett varningssystem för gastuber och andra typer av tryckkärl. En sändare som fästs på gastuben skickar med täta intervaller ut aktuell temperatur och placering av flaskan till en display på utsidan av lokalen.

– När räddningstjänsten anländer kan de snabbt få koll på om tuberna är värmepåverkade. Om de är opåverkade kan rökdykarna ofta få ut dem. Därefter kan brandmännen gå in och släcka ner branden utan risk för explosion, fortsätter Ulf.

Målsättningen – att samarbeta med försäkringsbranschen

Försäkringsbranschens kostnader för företagsbränder har de senaste tio åren ökat med ungefär 30%.

–Vår målsättning framöver är att få till ett samarbete med försäkringsbolagen då de har stor möjlighet att påverka sina försäkringstagare, och därigenom minska kostnaderna, avslutar Ulf.

Just nu pågår ett pilotprojekt där ett antal TKI:er är utplacerade i olika verkstäder under en testperiod. Pengarna från Vinnova användas till att CE-märka produkten men också till att utöka serien och få ut fler produkter i test.