Nyheter

Akademiska hus storsatsar på solceller vid Umeå universitet

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Umeå universitet genom att installera två nya anläggningar som kommer att generera 375 000 kWh miljövänlig el varje år. Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck.

Akademiska Hus investerar cirka 5,5 miljoner kronor när två nya solcellsanläggningar nu installeras på taket till Biologihuset och Samhällsvetarhuset. Tillsammans kommer solcellerna att täcka en yta på cirka 2 000 kvadratmeter och producera förnybar energi.

– Initiativet bygger på Akademiska Hus och Umeå universitets gemensamma vilja att göra campusområdet än mer hållbart. Solceller på taken är ett av flera sätt som skapar energismarta byggnader och som genom att minska behovet av levererad energi verkligen gör skillnad för miljön, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor. Sedan tidigare har Akademiska Hus installerat cirka 1 000 kvadratmeter solceller för Umeå universitet på Naturvetarhuset och Växthuset i Umeå samt i Norrbyn. Totalt genererar de befintliga anläggningarna cirka 140 000 kWh energi per år.

– Det är mycket glädjande att vi nu tar ytterligare steg i hållbarhetsarbetet på Campus Umeå. Ett stabilt och långsiktigt samarbete med våra fastighetsägare är en bra grund för oss att stå på när vi vill fortsätta mot nya, högt satta mål, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet.

De senaste åren har antalet solcellsanläggningar på campusområden runt om i landet ökat rejält. I dagsläget har Akademiska Hus totalt 60 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 5 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under de närmaste åren planerar fastighetsbolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel kommer att uppgå till över 10 miljoner kWh per år.

Den nya solcellsanläggningen på Biologihuset planeras att driftsättas i september 2020. Anläggningen på Samhällsvetarhuset planeras att driftsättas under hösten 2020.