Nyheter

Siemens blir teknik- och digitaliseringspartner i Europas största industripark för laxodling

Quality Salmon Sotenäs bygger just nu Europas största industripark för laxodling. Fullt utbyggd ska anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år. Avsiktsförklaringen om samarbetet skrevs under den 23 juni.

Siemens tar rollen som teknik- och digitaliseringspartner i Quality Salmon Sotenäs satsning på att bygga en industripark för landbaserad laxodling i bohuslänska Sotenäs. Mer konkret kommer automations- och digitaliseringslösningar från Siemens Digital Enterprise-portfölj, både mjuk- och hårdvara, finnas i hela produktionskedjan från fodertillverkning, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter vidare till vattenrening.

I tillägg agerar Siemens rådgivare när det kommer till både implementering och optimering av industriparken. Avsiktsförklaringen skrevs under av Siemens AB och Quality Salmon Sotenäs AB den 23 juni.

– Det handlar om smarta och effektiva, digitala lösningar för produktionen, men minst lika mycket om hur Quality Salmon ska kunna använda den data som kommer att genereras från anläggningen för att kunna optimera driften framledes, säger Mikael Kraft, chef för Factory Automation and Digitalization på Siemens AB. Det här är en enorm satsning och ett väldigt spännande projekt att få vara med i.

Quality Salmon Sotenäs ägare Lighthouse Finance A/S beräknar att den totala investeringen i industriparken kommer att uppgå till 17–20 miljarder kronor. När den är fullt utbyggd kommer industriparkens yta att täcka 140 hektar och anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år.

Lösningarna och produkterna som ingår i Digital Enterprise-plattformen från Siemens kommer att vara hjärnan i industriparken. Förutom systemutveckling och systemleverans täcker avsiktsförklaringen även löpande drift efter produktionsstart, kontinuerligt underhåll, ändringar och uppdateringar gällande bland annat cybersäkerhet.

– Ambitionen hos både oss och Quality Salmon är att ta en framträdande position inom den globala fiskodlingsindustrin, och det gör vi bäst genom en hög digitaliseringsgrad som i sin tur skapar de bästa förutsättningar för en framtidssäker och konkurrenskraftig produktion, säger Mikael Kraft från Siemens.