Nyheter

Förnyar avtalen för fortsatta hållbara godstransporter av flis och massaved från Norge till Sverige

Fyra nöjda samarbetspartners förnyar återigen sina avtal för fortsatta hållbara godstransporter av flis och massaved från Norge till Sverige. Det nya treårsavtalet mellan BillerudKorsnäs, Moelven, Grenland Rail och Green Cargo startar i december i år.

Transporterna rullar sju dagar i veckan, med flis varannan dag och massaved varannan dag. Det innebär ett effektivt vagn- och lokomlopp som ger en tids- och kostnadseffektiv samt miljövänlig transportlösning. Genom detta logistikupplägg, att välja järnvägstransporter istället för vägtransporter, minskar parterna tillsammans klimatbelastningen med 94 procent och sammanlagt minskas utsläppen med 6 500 ton koldioxid årligen.

– Det känns väldigt kul att vi återigen förnyar vårt partnerskap för att fortsätta leverera optimala lösningar för kunderna. Ett upplägg som detta kräver mycket planeringsarbete med kontinuerlig och god kommunikation. Min kollega Oskar Andersson, Operational Account Manager, har en tät och bra kunddialog för att proaktivt se till att de dagliga leveranserna kommer fram enligt plan och tillsammans löser vi de problem som kan uppkomma under en transport, säger Ricki Edin, Key Account Manager på Green Cargo.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv är beroende av tillförlitliga leveranser för att produktion och tillverkning ska kunna fortgå. Godstransporter på järnväg är därför en viktig logistiklösning för att hålla den frekvens och kapacitet som krävs för att möta kundernas behov.

– Vi har ett effektivt och miljömässigt hållbart men komplext logistikupplägg. Konceptet bygger på vårt mycket goda samarbete där vi tillsammans arbetar aktivt för att förbättra upplägget och i det dagliga säkra leveranserna av förnybar råvara från Moelvens till BillerudKorsnäs industrier, säger Anna Ahlgren, transportchef på BillerudKorsnäs.

Logistiklösningen är ett komplext upplägg med fyra samarbetspartners och det kräver goda relationer och bra kommunikation. Alla parter jobbar aktivt för bra lösningar och ständiga förbättringar. Det är en viktig grund till förlängt avtal.

– Vårt samarbete är mycket bra där vi tillsammans jobbar kontinuerligt med förbättringar för ett upplägg som är stabilt och industriellt effektivt. Tillsammans får vi fram lösningar för tillförlitliga leveranser och bra kapacitetsutnyttjande av vagnar och gods. Genom vårt koncept har vi lyckats hämta det bästa från oss alla aktörer i ett totalkoncept, där godset mellan våra industrier transporteras över gränsen på ett smidigt sätt, säger Lars Storslett, vd på Moelven Virke AS.

Transporterna i Norge utförs i samarbete med Grenland Rail. De hämtar lastade vagnar från Moelvens anläggningar och terminaler i Norge och levererar till Kongsvinger där Green Cargo tar över och kör massaved och flis till BillerudKorsnäs anläggningar i Sverige.

– Alla samarbetspartners gör det vi är bäst på. Green Cargo ser till att vi får till de bästa förutsättningarna för effektiv godstransport i Sverige och vi gör likaså på Grenland i Norge. Vi har alla en vilja att hjälpas åt för att se till att skapa effektivare godstransporter där vi nyttjar våra resurser av förare, lok och vagnar på ett optimalt sätt. Det mynnar ut i pålitliga, ekonomiskt lönsamma och klimatsmarta godstransporter, inte bara för kunderna, utan även för samhället, säger Terje Wold, vd på Grenland Rail.