Nyheter

Mässan Advanced Engineering flyttar

Advanced Engineering flyttas fram ytterligare en gång på grund av de restriktioner som råder i samhället. Nytt datum för genomförande är 24 – 25 mars 2021. Parallellt med Advanced Engineering 2021 arrangeras mässan Elektronik – Sveriges viktigaste mötesplats för elektronikbranschen.

Ursprungligen skulle Advanced Engineering genomförts under våren 2020 men när Coronapandemin slog till, flyttades mässan till september samma år. Nu flyttas Avancerad Engineering för andra gången, ett strategiskt och nödvändigt beslut som tagits gemensamt med mässans intressenter.

– Vi har haft en transparent dialog med våra utställare, partners och besökare under hela våren. Självklart hoppades vi kunna genomföra en mässa redan i höst men som det ser ut idag möjliggör omständigheterna inte genomförandet av den mässa vi jobbat för, säger Anna-Karin Forssblad, Projektledare för Advanced Engineering & Elektronik

De nya datumen för Advanced Engineering är den 24 – 25 mars 2021. Mässan kommer vid det nya tillfället att arrangeras parallellt med Elektronik – Sveriges viktigaste mötesplats för elektronikbranschen.

– Mässan som vi arrangerar under 2021 kommer att gå parallellt med Elektronik. Sammanslagningen av mässorna har genomförts tidigare och är ett omtyckt och beprövat koncept som ger fler affärsmöjligheter och unika synergieffekter för såväl besökare som utställare, säger Anna-Karin Forssblad, Projektledare för Advanced Engineering & Elektronik.