Nyheter

Betesskador i ny skog efter branden i Västmanland

Den nya skog som etableras i det område i Västmanland som härjades av skogsbrand 2014 har redan betydande viltskador. Det visar en ny inventering av området.

Över 13 000 hektar skog brann i Västmanland 2014. Stora delar av brandfältet avsattes sedan som naturreservat och en ekopark, men på ungefär 5 000 hektar har markägarna anlagt ny skog, i huvudsak tallskog. Det är i den delen som Skogsstyrelsen har inventerat betesskadornas omfattning under våren.

Inventeringen av den nyplanterade skogen visar att 8 procent av tallplantorna hade betesskador från vilt från det senaste året medan 10 procent hade betesskador som uppstått föregående år.

– Det är riktigt illa redan nu och då ska man komma ihåg att skogen behöver bli lite högre för att bli riktigt attraktiv för älgar. Skogsägarna har investerat runt 50 miljoner kronor på att få upp ny skog efter branden. Om skadorna fortsätter riskeras stora ekonomiska investeringar, säger Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Sälg och asp, som är viktiga för den biologiska mångfalden, förekommer rikligt i området. Dessvärre är även de trädslag som i stor utsträckning drabbats av betesskador. Cirka 40 procent av alla sälgar och aspar betades av hjortdjur bara under det senaste året. Det kan jämföras med björk som är det vanligaste trädslaget på brandfältet där endast 2 procent av träden var betade.

Den stora förekomsten av lövträd innebär även att omfattande röjningar snart behöver utföras.

– Ungskogsvård av tallskogar handlar om att hålla viltskadorna på en rimlig nivå och att röja skogen i tid och med hänsyn till både produktion och biologisk mångfald. Gör man fel här riskerar det påverka stora ekonomiska värden och framtida förutsättningar för biologisk mångfald, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare i Svealand på Skogsstyrelsen.

Bild av Anna Persson