Nyheter

​Ny marknad frigör kapacitet i Stockholms elnät

Nu går Ellevio in i nästa fas för att skapa en så kallad flexmarknad, som kan bidra till att lösa elförsörjningen när belastningen i elnäten är som störst.

– Vi vill bidra med lösningar så att Stockholm inte behöver bromsa sin tillväxt på grund av brist på el, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

Stockholm växer och med det ökar efterfrågan på el. Tunnelbanan ska expandera, nya industrier ska etableras, bostäder ska byggas och transportsektorn ska elektrifieras. Bara för att nämna några exempel. 2028 har Svenska kraftnät de ledningar på plats som kommer att säkra tillförseln av el till Stockholm, men Ellevios prognoser visar att runt 2023/2024 når de taket i sina nät och numera tillgänglig lokal produktion. Alltså måste det till lösningar före 2028 för att stockholmarna ska kunna få den el de efterfrågar.

– Vi har slutit ett viktigt avtal med Stockholm Exergi som säkrar en del av Stockholms elförsörjning de närmaste åren, men våra prognoser visar att det inte räcker. Därför tittar vi på nya lösningar som ska komplettera, säger Bengt Johansson.

Ska frigöra effekt och kapacitet

En av dessa lösningar är SthlmFlex. Den går ut på att kunder avstår från delar av sin elanvändning för att frigöra eleffekt och kapacitet i elnäten eller att elproducenter tillför elproduktion. Det här görs vid vissa kritiska tidpunkter när belastningen är som högst och därmed bidrar de till att lösa elförsörjningen i Stockholm där och då. SthlmFlex är namnet på själva marknadsplatsen där effekten ska säljas och köpas. Förutom Ellevio ligger Vattenfall och Svenska kraftnät bakom initiativet.

– Det här är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som vi tre kommer att prova oss fram i tillsammans med andra aktörer, det är oprövad mark. En nyckel är såklart att få elanvändare att tycka det är tillräckligt attraktivt att avstå från elanvändning för att sälja den och producenter att sälja effekt på SthlmFlex, säger Bengt Johansson och fortsätter:

– Det handlar om att locka dessa aktörer och få dem att se hur de kan bidra till samhällsutvecklingen eller hur de kan tjäna pengar och sänka sina kostnader. Lönsamheten är en viktig drivkraft.

Intresse för att delta på marknaden finns

Ellevio och Vattenfall har sedan tidigare undersökt hur intresset ser ut för att agera på den här typen av flexmarknad. Initialt behöver det som erbjuds på marknadsplatsen omfatta minsta 0,5 MW för att göra det administrativt genomförbart, men ambitionen är att kunna hantera aggregering av ett antal mindre kunder. Det är en av de saker vi kommer att utvärdera under kundrekryteringsfasen.

– Våra undersökningar visar att det både finns kapacitet och ett intresse hos aktörer i Stockholm, exempelvis bland fastighetsföretag och datahallar. Vi kommer den närmaste tiden att träffa intressenter och diskutera hur en utformning av marknaden mer i detalj ska kunna se ut.

Målet är att starta marknadsplatsen SthlmFlex i november 2020 och att marknaden på sikt blir permanent om tillräckligt intresse finns.

– SthlmFlex kan bli en viktig brygga mellan det att vi slår i taket med vår nätkapacitet tills Svenska kraftnät kopplar in sina nya ledningar. Vi vill bidra med lösningar så att Stockholm inte behöver bromsa sin tillväxt på grund av brist på el. Vi ser framför oss en mer dynamisk elnätsmarknad och verksamhet även för oss och andra nätbolag, säger Bengt Johansson.

Fakta

Projektet SthlmFlex är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Det pågår under nästkommande vinter då förbrukningen – under de så kallade höglastmånaderna – är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Målsättningen är att utvärdera nytta och möjlighet för en permanent marknad. Starten, alltså när tjänsterna ska kunna tas i anspråk, är satt till den 2 november i år.