Nyheter

Solenergipriset 2020

Solenergipriset började delas ut 2004 utav branschorganisationen Svensk Solenergi, och i år är det den 17:e gången i ordningen som nya aktörer utses.

Brf Bosvedjan är Sveriges näst största Bostadsrättsförening. Våren 2019 tecknade Brf Bosvedjan avtal med Enstar gällande totalentreprenad för ett av Sveriges största solcellsprojekt. Branschorganisationen Svensk Solenergi delar årligen ut ett pris för ”Årets Anläggning” och Brf Bosvedjan var en av tolv finalister.

Juryn beståendes av ledande experter inom solenergi som be­aktar såväl ekonomi som tekniskt utförande valde att tilldela Brf Bosvedjan ett hedersomnämnande för ”Årets Anläggning 2019” med följande motivering:

”Bostadsområden uppförda på 60- och 70-talet har ofta stora plana tak, där det är lätt att installera solcellsanläggningar. Det har Brf Bosvedjan Sundsvall utnyttjat för att minska sitt inköp av fastighetsel. Totalt 51 hus med ett stort elbehov (FVP) och 20 elnätsabonnemang möjliggjorde en, för flerbostadshus, ovanligt stor (1.3 MW) och lönsam anläggning. Dessutom har anslutning av växelriktare till elnätet utförts via separata kapslade apparatskåp, för bättre drift och hög elsäkerhet.