Nyheter

Var tredje svensk bryr sig inte om elens ursprung

Sverige anses ofta vara ett föregångsland när det kommer till hållbarhetsfrågor och en mogen energidebatt förs i landet. Trots det uppger drygt var tredje svensk att de inte bryr sig om var deras el kommer från. Majoriteten vill dock att elen ska vara producerad i Sverige.

I Greenelys app kan konsumenter mäta och därmed optimera sin elförbrukning, dels i syfte att sänka elkostnaderna men även för att minska hushållets klimatavtryck. Företaget erbjuder också elavtal, där all el är producerad i Sverige. Och just svensk el är något majoriteten av svenskarna vill ha. Men en stor andel svenskar, 37 procent, uppger att de inte bryr sig om var deras el är producerad. Sju procent av svenskarna tycker inte att elen nödvändigtvis måste vara producerad i Sverige, men vill att den ska vara från Europa. Det visar en ny undersökning utförd av Ipsos Norm på uppdrag av Greenely.

– På Greenely jobbar vi ständigt för en mer hållbar elanvändning i Sverige och ett steg i det är att endast erbjuda el producerad i Sverige. Det är glädjande att så pass många svenskar inser värdet i svenskproducerad el. Som med mycket är närproducerat ofta det mest miljövänliga alternativet, vilket även stämmer när det kommer till elproduktion. I Sverige är dessutom kraven väldigt höga på hur elen produceras. Samma höga krav finns tyvärr inte på alla håll runt om i världen. Det finns mycket att tänka på när man ska välja ett hållbart elavtal, men ett bra första steg är att välja svensk el, säger Tanmoy Bari, vd på Greenely.

Ursprung viktigast för kvinnor

Framförallt är det kvinnor som vill ha svensk el. Hela 60 procent uppger det, till skillnad från männen där motsvarande siffra är 53 procent. Fyra av tio män bryr sig inte alls om var deras el kommer ifrån.