Nyheter

ABB utökar sitt Industri 4.0-erbjudande

ABB Ability™ Advanced Process Control för metallindustri förbättrar processtabilitet, produktion och kvalitet samtidigt som kostnaderna minskas.

ABB introducerar idag sin beprövade och pålitliga ABB Ability™ Advanced Process Control-lösning för metallindustrin som lovar noggrann modellering av processbeteenden i syfte att uppnå större processtabilitet, förbättrad produktkvalitet, produktion och kostnadsbesparingar. Lösningen använder en enkel design och implementering av Model Predictive Control (MPC) och analys för att möjliggöra en hög grad av automation och optimering.

ABB Ability™ Advanced Process Control för metallindustri använder Model Predictive Control (MPC) för att skapa digitala tvillingar av flera viktiga stålproduktionsprocesser med processdata för att förutsäga beteende över tid. Lösningen fungerar som en ”autopilot” och driver processen mot mer lönsam drift via modellering och optimeringstekniker. Förutom ökad produktion, förbättrad kvalitet och minskade materialkostnader minskar lösningen också behovet av operatörer för att kontinuerligt övervaka och justera processer dygnet runt.

– Införandet av ABB Ability™ Advanced Process Control för metallindustrin är en betydande utveckling för stålproducenter, men också en väletablerad lösning som visat värde i över 20 år i andra processindustrier såsom gruvdrift, cement, olja och gas, säger Tarun Mathur, global produktchef, Metals Digital på ABB. Som ett av de få företag som för närvarande tillhandahåller MPC-baserade modellerings- och optimeringslösningar till stålindustrin ser vi fram emot att ge fördelarna med förbättrad resurseffektivitet, produktion och kvalitet till våra metallkunder.

Advanced Process Control för metallindustri, som är en del av ABB Abilitys™ digitaliseringsportfölj, använder realtidsdata från styrsystem som ABB Ability™ System 800xA eller tredjepartsalternativ med öppna kommunikationsprotokoll som OPC (OLE för processkontroll).

Lösningen erbjuder en anpassningsbar verktygslåda som kan tillämpas på olika processapplikationer, som kan utvecklas i enlighet med kundens behov.

Vid lanseringen finns tre kraftfulla APC-applikationer tillgängliga för metallindustrikunder som syftar till att optimera prestanda för:

Brännarstyrning för bandugn i pelletsfabriken

Torkning av pellets

Kvarnstyrning 

Två av dessa applikationer har redan distribuerats till en stålanläggning i Indien, vilka visat på betydande fördelar. Vid pelletsfabrikens brännarstyrning för bandugn rapporterar kunden om 15 procents minskning av standardavvikelsen för bandugnens temperaturprofil, vilket resulterar i förbättrad pelletkvalitet och minskad bränsleförbrukning. Vid pelletsanläggningen kan kunden kontrollera utloppstemperaturen mer exakt även vid stora processförseningar och störningar i matningshastigheten.

Kunder som använder ABB:s APC-lösningar i andra processindustrier, som gruvdrift och cement, rapporterar betydande fördelar med data från mer än 300 installationer som indikerar typiska fördelar som 2-3 procent ökad produktion, 1-2 procent minskad bränsleförbrukning, 2-3 procent minskad elförbrukning och minskad kvalitetsvariabilitet mellan 10, och 20 procent.

För mer information om ABB Ability™ Advanced Process Control för metallindustri, besök:

https://new.abb.com/metals/digital/abb-ability-advanced-process-control-for-metals