Nyheter

Restprodukt från skogen blir isolering

En kvarglömd påse med en restprodukt från papperstillverkning gav idén till en ny isolering tillverkad av 100 procent naturlig skogsråvara. I Söderbärke i Dalarna har Topcell byggt en fabrik för 145 miljoner kronor där lösull och isolerskivor av det nya materialet ska produceras.

Tommy Andersson glömde en påse i sin bil. Som så ofta med innovationer så började historien om företaget Topcell av en slump. Påsen innehöll en restprodukt från ett pappersbruk och Tommy hade fått en fråga om han trodde att det skulle gå att göra lösull för isolering av materialet i påsen.

– När jag upptäckte påsen igen luktade det trä. Materialet innehöll 60 procent väta och efter två månader i en plastpåse förväntar man sig dålig lukt och mögel. Men en labbundersökning visade att materialet inte innehöll något mögel. Då förstod vi att det här går att göra isolering av, berättar Tommy.

Byggt fabrik i Söderbärke

I dag sju år senare har hans företag Topcell utvecklat en metod för att framställa isolering av restprodukten från pappersbruken. Men det räcker inte med enbart råvara och produkter. I Söderbärke i Dalarna har Tommy Andersson och kompanjonen Ulf Wikström tillsammans med sina medarbetare byggt en fabrik, konstruerat maskiner och utvecklat processer.

– Söderbärke ligger bra till geografiskt och det är min hemort. Det känns bra att vi skapat 40 nya arbetstillfällen. Men det här är bara början, vi planerar att bygga upp till tio fabriker i Sverige och Europa, berättar Tommy Andersson.

Naturligt material

När pappersbruken maler ner trä för att tillverka pappersmassa är det vissa delar som är svåra att bearbeta. Dessa sorteras ut och läggs på hög. Hittills har pappersbruken haft svårt att hitta användning för denna restprodukt.

– Ur hållbarhetssynpunkt känns det bra att pappersbruken i stället för att stå med en restprodukt kan ställa om till att producera råvara åt oss, konstaterar Tommy Andersson.

Materialet i Topcells isolering har en viss naturlig mögelresistens. Dessutom är det hygroskopiskt vilket betyder att det har förmågan att transportera bort fukt.

I stället för att använda plast som ångspärr används Topcells isolerskivor med en diffusionsöppen ångbroms. Det ger fukten i konstruktionen en bra möjlighet att vandra och huset kan andas. Materialets densitet ger en tröghet som gör att luften står stilla i konstruktionen, vilket innebär bättre isolering och mindre energiförluster. Dessutom ger det en ljuddämpande effekt och ett bra brandskydd.

Lösull och skivor

Tillverkningsprocessen går förenklat till så att trämassan mals och torkas varefter fibrerna separeras. Korta fibrer blir till lösull och de längre fibrerna används för tillverkning av skivor. Skivorna bakas i ugn innan de kapas till önskade mått. Vid tillverkningen tillsätts ett miljöanpassat flamskyddsmedel.

– Det finns i dag isolering på marknaden som kliar och sticker i ögonen. Vår ambition har hela tiden varit att vår isolering ska vara hållbar för miljön, men även för de som jobbar med den och de som vistas i husen där den används, berättar Tommy Andersson.

Miljötänkande i hela processen

Topcell har ett miljötänkande och en ambition att minska miljöbelastningen i allt företaget gör. Till exempel används damm från produktionen som bränsle för produktion av energi och värme till fabriken. När isolerskivorna skärs till rätt storlek tas spillet om hand och återförs till tidigare processteg. Ett återvinningssystem innebär att kunder som exempelvis husfabriker, kan skicka tillbaks spill de får i sin produktion. Topcell kommer även att starta egen tillverkning av lastpallar i trä för sina produkter. Även dessa ska kunna återvinnas.

– Vårt mål är att vår verksamhet ska vara 100 procent cirkulär. Det ställer även krav på transporterna. Lastbilarna ska drivas med bioenergi och vi ska välja tåg där det går, säger Tommy Andersson.

På Bilden: Tommy Andersson

Foto: Topcell