Nyheter

Ny panna i Rya – viktigt steg mot fossilfri fjärrvärme 2025

Nu tar Göteborg Energi nästa stora steg mot målet om fossilfri fjärrvärme år 2025, genom att investera en halv miljard kronor i en ny, bioeldad panna, i Rya Hetvattencentral.

– Vi räknar med att den nya pannan kommer att minska utsläppen av koldioxid med 25 000 ton om året, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Produktion på Göteborg Energi.

Rya Hetvattencentral (Rya HVC) har funnits sedan mitten av 1980-talet och har en nyckelroll i Göteborgs fjärrvärmesystem. Fjärrvärmen produceras i hög utsträckning med hjälp av återvunnen värme från raffinaderierna i Rya-området och Rya HVC behövs bland annat för att höja värmen till rätt temperatur.

Dagens två pannor var ursprungligen byggda för olja och kol men eldas sedan 2003 med biobränslet pellets.

– Den nya pannan, som är konstruerad för pellets som bränsle, kommer att ge bättre förbränning, högre verkningsgrad och generera mer värme än idag. Vi ökar också den installerade effekten i anläggningen från dagens 100 MW till 130 MW.

– Eftersom antalet drifttimmar med pellets ökar minskar användningen av naturgas vilket kommer att minska koldioxidutsläppen i storleksordningen 25 000 ton per år. Det motsvarar 3 100 göteborgares årliga konsumtionsbaserade utsläpp av koldioxid. Ytterligare en fördel är att askan från anläggningen kan återföras till skogen, säger Anna Svernlöv.

Målet om fossilfri fjärrvärme senast 2025 är en viktig del av Göteborg Energis arbete för ett mer hållbart Göteborg. I initiativet #hållbaraihop har vi listat våra 70 viktigaste åtgärder på hållbarhetsområdet.

Läs mer på:

www.goteborgenergi.se/hallbaraihop

Fakta Rya Hetvattencentral:

Göteborg Energis ledning och styrelse har beslutat att investera cirka 500 mkr i en ny bioeldad panna i Rya Hetvattencentral

De befintliga pannorna har nått sin tekniska livslängd och bytet är ett led i arbetet mot målet att all fjärrvärme senast år 2025 ska komma från återvunna- eller förnybara källor

Investeringen innebär bland annat minskade koldioxidutsläpp i storleksordningen 25 000 ton/år. Det motsvarar de årliga konsumtionsbaserade utsläppen från 3100 göteborgare (baserat på 8 ton/person)

Den nya pannan väntas vara i drift i början av 2022. Värmeleveranserna till våra kunder påverkas inte av bytet.