Nyheter

Ny ordförande för Industriarbetsgivarna

Göran Björkman, chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology, har valts till ny ordförande för Industriarbetsgivarna. Han efterträder Henrik Sjölund, vd för Holmen.

– Jag ser fram emot detta uppdrag och att driva Industriarbetsgivarnas intressen som ett led i att stärka industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga i Sverige, säger Göran Björkman.

Björkman tillträder som ny ordförande för Industriarbetsgivarna i en tid som präglas av både utmaningar och möjligheter. Tillväxten avtar generellt, samhällskonsekvenserna av coronapandemin är omfattande och såväl den svenska som den globala ekonomin befinner sig i ett allvarligt läge.

– Det är avgörande att industrin får rätt förutsättningar att fortsätta vara en stark motor i den svenska ekonomin. Svensk industri behöver kostnadskontroll och långsiktiga spelregler. Stabila och långa planeringshorisonter är nödvändiga för industrins kapitalintensiva investeringar, säger han.

Valet av ny ordförande skedde på organisationens stämma den 19 maj. Ulf Larsson, vd för SCA valdes till ny vice ordförande.

Övriga styrelsen består av Martin Lindqvist, koncernchef SSAB; Santhe Dahl, koncernchef VIDA-koncernen; Jan Moström, vd LKAB; Magnus Ohlsson, vd Cementa AB; Thomas Jansson, ägare Bröderna Jansson Nissavarvet AB samt Lennart Evrell, adjungerad ledamot.

Industriarbetsgivarnas kansli leds av vd Per Hidesten och består av 24 medarbetare. Industriarbetsgivarna är en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv.