Nyheter

Checkar för SME: Påverka nya grafenstandarder

Var med och påverka utformningen av nya materialstandarder och bidra till ett säkrare grafenlandskap. Nu kan du som levererar grafen eller verkar i en värdekedja för grafenapplikationer ansöka om stöd motsvarande 40 000 kr.

Standardisering har länge utpekats som en viktig aspekt för att grafenområdet skall fortsätta utvecklas. Hittills har Sverige inte varit aktiva i frågan, men nu har en arbetsgrupp med fokus på karakterisering av grafen startats inom Svenska institutet för standarder (SIS). Läs mer om gruppens arbete här >>

SIO Grafen ser det som viktigt att även små- och medelstora företag har möjlighet att delta i arbetet. Vi erbjuder därför stöd åt dessa företag för medverkan i arbetsgruppen med start under 2020.

Läs mer och ansök här >>

SIO Grafen är ett av sjutton strategiska innovationsprogram och drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att använda materialet grafen.