Nyheter

Arbetsmiljöverket genomför 2000 arbetsplatsinspektioner i år

Arbetsmiljöverket ska genomföra inspektioner för att bidra till att minska arbetssjukdomar som beror på exponering av asbest- och kvartsdamm vid bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsskadestatistik visar att det anmälts 164 asbestrelaterade arbetssjukdomar under åren 2012-2017, varav 86 kom ifrån byggverksamhet.

Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Man kommer att inspektera byggarbetsplatser med mellan sex och 50 anställda, för att kontrollera att det förebyggande arbetet med riskerna för asbest-, kvarts- och belastningsskador fungerar.

Totalt blir det runt 1850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvarts.

Fokus är att medvetandegöra arbetsgivare och skyddsombud om riskerna för exponering av asbest- och kvartsdamm.

Men Arbetsmiljöverket kommer också att titta på belastningsergonomi och hanteringen av andra vanligt förekommande arbetsmiljörisker som kan leda till arbetsskador och arbetssjukdomar i sina inspektioner.

Arbetsmiljöverket får idag in många tips om att hanteringen av asbest inte sker på ett korrekt sätt, vilket ökar risken för ohälsa.

Många rivnings- och renoveringsarbeten kräver sanering av asbest och andra yrkeskategorier kan vistas på samma arbetsplats, men vara omedvetna om riskerna. Kunskaper om riskerna och det förbyggande arbetsmiljöarbetet är viktiga faktorer för att förhindra ohälsa.

Det ska finnas rutiner för det förebyggande arbetsmiljöarbetet:

1/Arbetstagarna ska ha både kunskaper om att riskerna finns och veta hur de ska agera när de stöter på dem.

2/Arbetsgivarna ska arbeta systematiskt med riskerna kring asbest, kvarts och belastningsergonomi i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.