Nyheter

Produktnyhet: BillerudKorsnäs introducerar nytt verktyg för livscykelanalyser av förpackningar

Många företag skulle kunna minska sina förpackningars klimatpåverkan med upp till 50 procent och undvika att tusentals ton koldioxid släpps ut. Resultatet är baserat på ett stort antal livscykelanalyser genomförda av BillerudKorsnäs i ett nytt verktyg som utvärderar miljöpåverkan av olika förpackningslösningar. Det digitala verktyget har fått ett varmt mottagande av kunder och varumärkesägare i sin jakt på att minska koldioxidutsläpp.

Det globala behovet av förpackningar ökar med hållbarhet som en stark drivkraft, vilket innebär att framtida förpackningar behöver utvecklas så att de inte påverkar klimatet.

– Det finns en brist på kunskap på marknaden, säger Johan Tegell, affärsutvecklingschef på BillerudKorsnäs. Företag inser inte hur mycket de kan minska koldioxid- och vattenavtrycket från förpackningar. Det handlar om att optimera förpackningen för leveranskedjan och välj rätt råmaterial. Vanligtvis räcker det med små justeringar för att uppnå stora miljöbesparingar. Detta var anledningen till att vi introducerade ett verktyg för livscykelanalyser, för att bistå våra kunder med miljökunskap om deras förpackningar. Många kunder är förvånade när de ser resultaten och inser de potentiella besparingarna.

Livscykelanalys är en teknik som används för att bedöma miljöpåverkan kopplad till de olika stadierna i en produkts livscykel, från råvaruutvinning till tillverkning, tillverkning, transport och sluthantering. Traditionellt sett tar det flera månader att genomföra en enda livscykelanalys på grund av den stora mängd data som måste samlas in från värdekedjan.

Det nyligen introducerade verktyget innehåller en omfattande databas med olika förpackningsmaterial, inkluderat data från BillerudKorsnäs egen produktion. Genom att välja ett antal parametrar kopplat till förpackningen, så som material, storlek, produktionsplats samt transport- och sluthanteringsmetod, visas den totala mängden koldioxidutsläpp och vattenanvändning under förpackningens livscykel. På BillerudKorsnäs används verktyget främst för att minska miljöpåverkan för kunder med produktion i Asien. Kunder kan sedan använda informationen i deras miljökommunikation och hållbarhetsrapportering.

Klädföretaget LPP, som har över 1,700 butiker världen över, var en av pionjärerna att testa det nya livscykelanalysverktyget tillsammans med BillerudKorsnäs.

– Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i vår tid och vi på LPP är seriösa i hur vi tar hand om framtiden. Samarbetet med BillerudKorsnäs och användningen av livscykelanalysverktyget gjorde det möjligt för LPP att inte bara förstå utan också minska CO2-utsläppen. Implementeringen av BillerudKorsnäs förpackningslösning bidrog till LPPs interna CO2-mål, säger Monika Kotwicka, chef för inköpsprocesser på LPP.

Under året kommer BillerudKorsnäs att fortsätta utveckla verktyget genom att inkludera fler datapunkter för olika material. Verktyget är tredjepartsverifierat och används på alla projekt inom segmentet Managed Packaging.