Nyheter

Energiföretaget Advens samarbete med Cytiva om energiåtervinning spar energi och uppfyller miljökrav

Sedan sommaren 2018 samarbetar Cytiva med Adven gällande avkylning av avloppsvatten och värmeåtervinning. Cytiva (tidigare en del av GE Healthcare Life Sciences) är ett globalt medicin- och läkemedelsbolag verksamma i ca 40 länder med bland annat en viktig anläggning i Uppsala. I drygt 100 år har bolaget levererat viktiga innovationer och lösningar inom hälsa- och sjukvård.

Produktionen i Uppsala har ökat de senaste åren och striktare miljökrav har påverkat verksamheten, vilket har gjort att Cytiva har valt att samarbeta med Adven för återvinning av värme och kyla från avloppsvatten.

– Med stort engagemang och hög kompetens kunde Adven hjälpa oss på Cytiva att på kort tid lösa problemet med stundtals höga avloppstemperaturer. Med en relativt komplex anläggning kan nu temperaturen på avloppsvattnet regleras och dessutom kan värmen tillföras våra fastigheter för minskad energianvändning vilket bidrar till att nå våra uppsatta miljömål, säger Joel Kröjs, Energi controller på Cytiva i Uppsala.

– Det här är ett spännande miljöprojekt med ekonomiska uppsidor för kunden. Cytivas ambition att förbättra sin verksamhet gällande miljö och klimat går hand i hand med Advens drivkraft och expertområden. Vi möts i att värdera professionella, nära och långsiktiga samarbeten högt, säger Mats Olofsson som är kundansvarig hos Adven.

Advens anläggning hos Cytiva driftsattes sommaren 2018.

Lösningen består av tre värmepumpar som tar till vara på den värmeenergi som finns i avloppsvattnet. Initialt var det ett krav att sänka temperaturen på vattnet som skickades till det kommunala reningsverket, men åtgärden medför både miljö- och affärsnytta för Cytiva.

Anläggningen kan både utvinna värme och kyla från avloppsvattnet. Den återvunna värmen använder Cytiva för att värma lokalerna för sina 1200 medarbetare vilket minskar behovet av inköpt energi. Kalla dagar återanvänds värmen även i de egna processerna vid behov och varma dagar kan kylan nyttjas för att hålla nere temperaturen i processen.