Nyheter

Gödseltunnor ska hindra skogsbränder

60 gödseltunnor kommer att finnas i beredskap för brandbekämpning i Östergötland i sommar. Lantbrukens gödseltunnor har blivit en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på flera sätt – dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem. För att bli effektiva måste gödseltunnorna förses med ett speciellt strålmunstycke och en speciell koppling.

I skadeförebyggande syfte vill nu Länsförsäkringar Östgöta hjälpa till med ett ekonomiskt stöd för inköp av munstycke och slangkoppling till de lantbrukskunder som har ställt sina gödseltunnor till förfogande

– Vi på Länsförsäkringar Östgöta vill vara med och begränsa skogsbränder och vi vet att gödseltunnorna kan göra stor skillnad. Att förhindra och stoppa en skogsbrand i tidigt skede och därmed undvika skador på skog, djur, människor och fastigheter är värt väldigt mycket, säger Bertil Jansson, naturskadesamordnare
på Länsförsäkringar Östgöta.

Skogsbränder har blivit allt vanligare och kostar skogsägare och försäkringsbolag stora belopp. Länsförsäkringar Östgöta försäkrar en omfattande del av skogen och lantbruken i länet. Tillsammans med en rad samhällsaktörer samarbetar bolaget, sedan 2019, i en samverkansgrupp för brandberedskap som leds av LRF Östergötland (Lantbrukarnas Riksförbund). Syftet är att samordna resurser i samhället och en viktig del är att utbilda och organisera länets lantbrukare och skogsägare för att kunna bistå räddningstjänsten med frivilliga insatser vid större skogsbränder. Maskinring Öst är en av samarbetsaktörerna i projektet. De har ett resursregister med 60 gödseltunnor runt om i Östergötland. Vid en påbörjad skogsbrand kan räddningstjänsten ringa och beställa gödseltunnor hos Maskinring Öst, som i sin tur kontaktar de lantbrukare som är stationerade närmast branden.

– I och med Länsförsäkringars bidrag för inköp av material till Brandsamverkan så kan lantbrukets dolda resurser nu nyttjas till fullo i Östergötland. Räddningstjänsten får både ökad kapacitet och flexibilitet vid släckning av skogsbränder. Det känns väldigt roligt att vara delaktig i detta samarbete, säger Magnus Wessén,
vd på Maskinring Öst.Gödseltunnorna kan fyllas snabbt och rymmer upp till 30 kubikmeter vatten, till skillnad från räddningstjänstens tankbilar som rymmer cirka 10 kubikmeter. Strålen från gödseltunnan med munstycket kan nå upp till 30 meter och vattenbegjuta ytan bredvid den väg som räddningstjänsten vill använda som brandgata.

– Att hjälpa till med ett ekonomiskt stöd som kan betala sig fort om en skogsbrand skulle inträffa känns bra och går i linje med vår vision om att skapa trygghet och möjligheter i Östergötland, säger Bengt Andreasson, riskingenjör på Länsförsäkringar Östgöta.