Nyheter

Jobsafe – digitala utbildningar inom arbetsmiljö

Med innovativa koncept, hög kvalitet och ett brett nätverk erbjuder Jobsafe idag lösningar som möjliggör en säker arbetsmiljö på ett enkelt sätt. Jobsafe hjälper företag att skapa digitala interna utbildningar inom arbetsmiljö. Jobsafe hjälper företag att internt kommunicera värdet av säkerhetskultur.

Svensk Byggtidning fick ett samtal med grundaren och affärsutvecklaren Fredrik Antfolk:.

– Vi kan se en utveckling bara den senaste månaden där företag börjar ta detta med fortbildning inom arbetsmiljö och säkerhet på ett betydligt större allvar.

– Vi kan dessutom erbjuda flera av våra utbildningar digitalt  –  för samtliga medarbetare,  vilket inte var möjligt innan. I byggbranschen har man krav på sig att genomföra utbildningar inom fallskydd, liftutbildning, kvarts – stendamm i arbetsmiljö, brandfarliga arbeten, Säkra Lyft utbildningar, buller, vibrationer samt Härdplast.

– En av våra utbildningar – ”Arbete På Väg” – erbjuder vi nu som digital utbildning. Vilket ju underlättar en hel del för våra uppdragsgivare.

Något som återkommer i samtalet med Fredrik är Jobsafe:s engagemang för en bättre struktur och kravställning gentemot företag inom utbildningsbranschen.

– Med våra utbildningar så skapar vi ju ett mervärde för ett företag – med rätt utbilding inom t.ex. säkerhetskulturen på ett företag skapar man också en anda inom företaget. 

Jobsafe är medlemsföretag i Håll Nollan. Håll Nollan är en samverkan för noll olyckor i byggbranschen och Säkerhetskulturnätverket (SÄKU).

Idag tillhandahåller Jobsafe utbildning inom bygg, industri, installation samt transport & Logistikbranscherna.

Bravida och Veolia är två av Jobsafes namnkunniga kunder.

Jobsafes aktuella utbildningar:

ställningsutbildning 

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Fallskyddsutbildning 

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Liftutbildning 

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Lift repetition 

Enligt Svensk standard, SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare), ska utbildningen repeteras var 5:e år och ska innehålla teori och praktik. Jobsafes liftutbildning uppfyller även dessa krav.

Kvarts – stendamm i arbetsmiljö 

Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer.

Brandfarliga Arbeten 

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten. Kontakta oss för att boka platser.

Säkra Lyft utbildning 

Kursen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

Buller 

Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende hörselskaderisk.

Vibrationer Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

Härdplast 

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Bild av Barbara Mullings