Nyheter

290 000 kubikmeter avloppsvatten släpps ut i Öresund

Redan i morgon börjar dumpningen av danskt orenat avloppsvatten mitt i Öresund. Under fem dagar ska cirka 290 tusen kubikmeter släppas ut fyra kilometer från kusten norr om Köpenhamn.

Det är förberedelser för bostadsbyggande i Nordhavn i Köpenhamn som gör att avloppsvattnet under dessa dagar inte tas omhand i reningsverk. Följden kan bli att synliga rester når svenska kusten, men också att risken för övergödning och bottendöd ökar. Det är i princip en gödsling av Öresund.

– Det är oacceptabelt att dessa utsläpp kan få ske, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Ännu mer utmanande är att vi står inför fullbordat faktum utan att det har gått att ta upp politiska diskussioner. Vi vill snarast undersöka hur detta kunnat ske, och i vad mån svenska regeringen, länsstyrelsen och de skånska kustkommunerna fått yttra sig. Sådana här saker ska inte kunna ske.

– ­Öresund har de senaste decennierna återhämtat sig från ett miljömässigt krisläge. Bättre avloppsrening, åtgärder mot läckage från jordbruket och strängare regler för sjöfarten har haft goda resultat, säger Anna Jähnke (M). I vårt Öresundssamarbete inom Greater Copenhagen har miljöfrågorna de senaste åren ökat i tyngd. Vi har arbetat för en grön Öresundsregion med ett friskt, blått Öresund i mitten. Utsläppen nu är ett stort steg tillbaka för miljöarbetet.