Nyheter

Entelios: ”Veckans kommentar om elmarknaden v.21 2020”

”Efter en hittills kall maj tyder väderprognoserna på nederbörd i stora delar av Norden i helgen och tillsammans med nederbörden kommer vi att få stigande temperaturer. Det kommer att öka flödet i älvar och till magasinen, såväl från nederbörden som från snösmältningen. Flödet kommer att gå från strax under normalt till över normalt under loppet av nästa vecka och marknaden tror att detta kommer att sänka spotpriset.

Låga temperaturer och försenad snösmältning har höjt spotpriset de senaste veckorna och trots att vi har sett en fördubbling av spotpriset har vi aldrig tidigare sett så låga priset under denna period av året. Mot sommaren tror marknaden att priserna kommer tillbaka till de extremlåga nivåerna vi hade i april. Elleveranserna i juli handlas på marknaden för priser under € 5/MWh.

Bra resurssituation

Så snart snösmältningen är under kontroll tror marknaden att priserna kommer att stiga något även om prisnivåerna är relativt låga i förhållande till de priser vi vande oss med i höstas. Det är den goda resurssituationen i Norden som gör att marknaden tror att priserna ska hålla sig relativt låga även till hösten och vintern.

Priserna för nästa år har fallit lite den senaste veckan efter att de steg en smula förra veckan. Pressen på de kortsiktiga priserna ser ut att spela stor roll även för nästa års kontrakt. Tittar vi på vad som har hänt i Europa den senaste veckan så har priserna stigit något, tillsammans med ett stigande koldioxidpris. Uppgången i koldioxidpriset beror på en försiktig optimism på de finansiella marknaderna, något som också har dragit upp oljepriset och aktiebörserna den senaste veckan. Nya stimulanser från EU, ett försiktigt öppnande av Europa och rykten om ett vaccin mot covid-19 är faktorer som alla bidrar till en lättare stämning på marknaderna och även en uppgång.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 22,6 TWh (- 3,0 TWh)

Systempris: 11,61 €/MWh (+3,46 €/MWh)

Terminspris YR-21: 21,65 €/ MWh (- 0,83 €/MWh)”