Nyheter

Ecogain granskar Sveriges och nordiska länders 100 största företag och deras hållbarhetsredovisning

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag. Med anledning av det har Ecogain för andra gången granskat och utvärderat Sveriges och, i år, även våra grannländer Norge, Danmark och Finlands 100 största företag och deras hållbarhetsredovisning med fokus på biologisk mångfald. Resultatet visar bland annat att Sverige presterar sämst medan Finland hamnar i topp.

I rapporten Biodiversitetsindex 2020 syns en svagt positiv trend bland svenska storbolag i jämförelse med förra året även om biologisk mångfald fortfarande är en väldigt underprioriterad fråga:

2019 års resultat inom parentes.

  • 43 % (42 %) av de 100 största svenska bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering.
  • 31 % (30 %) nämner FN:s globala mål nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald.
  • 18 % (14 %) har satt någon form av policy eller mål för biologisk mångfald.
  • 14 % (8 %) har beskrivit någon form av KPI eller mått för biologisk mångfald.

– Storföretagens rapportering om biologisk mångfald lämnar på många sätt även detta år mer att önska. Under nästa år kommer FN besluta om nya globala biodiversitetsmål. Naturens motsvarighet till klimatets 1,5-gradersmål kan bli att helt stoppa förlusterna av natur och ekosystem till 2030, och att återuppbygga naturens kapital med 20 % till 2050. Företagen kommer förväntas formulera mål som är i linje med det. Det är oroväckande att endast fyra procent av Nordens största bolag har mål för detta, säger Anders Enetjärn, vd och grundare av Ecogain.

Biodiversitetsindex ställer ett antal frågor som varje företag utvärderas mot. Sedan kategoriseras företagens ambitionsnivå utifrån tre färger beroende på om företaget satt mål kring biologisk mångfald och om detta är i enlighet med vad Ecogain uppfattar kommer förväntas av vetenskapen.

  • Grönt ljus får företag med ett tidsatt mål om NoNetLoss (NNL) eller Biodiversity Net Gain till (BNG) till 2030
  • Gult ljus får företag med någon form av mål eller policy för biologisk mångfald.
  • Rött ljus får företag som saknar mål eller policy för biologisk mångfald.

Inget av Sveriges 100 största företag får grönt ljus, 18% får gult ljus och 82% får rött ljus.

I en landsvis jämförelse mellan de fem högst rankade företagen i varje land tar Finland täten, följt av Danmark, Norge och sist Sverige.

Hela rapporten finns att ta del av på:

https://www.ecogain.se/biodiversitetsindex samt som bilaga till detta pressmeddelande.