Nyheter

Svenska konsultföretaget Ifa i ny affär med koppargruva i Chile

Uppdraget genomförs under andra kvartalet 2020. Syftet med projektplanen är att flytta stora delar av styrning och övervakning av gruvan till kuststaden Antofagasta, ca 15 mil från dagbrotten där koppparmalmen bryts.

Idag bor det stora flertalet anställda i en camp i anslutning till gruvan. Av arbetsmlljöskäl och också av ekonomiska skäl är önskemålet att en större andel av personalen ska kunna utföra sitt arbete på distans från gruvområdet i en nyuppförd lednings- och styrcentral i Antofagasta.

Lednings- och styrcentralen syftar också till att skapa en effektivare, mer sammanhållen styrning av gruvans alla verksamheter, från brytning till anrikning och utlastning.

Ifa har medverkat i flera projekt för fjärrstyrning och fjärrövervakning för LKAB, Boliden och i Chile för det statliga gruvbolaget Codelco, liksom för företag i andra industribranscher som raffinaderi, kärnkraft, stål och massa- och pappersindustrin.

För uppdraget i Chile har Ifa samlat en projektgrupp med specialister från såväl Sverige som Chile.