Nyheter

Luleå förnyar fjärrvärmenätet

Luleå Energi fortsätter att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De gamla huvudledningarna längs Storgatan byts ut mot nya för att även i framtiden kunna garantera trygga fjärrvärmeleveranser.

Under v.19 påbörjades arbetet med att byta ut de 45 år gamla huvudledningarna under Storgatan i Luleå. Projektet, som delats upp i etapper, kommer att genomföras under sommaren och vara klart under hösten.

– Vi har under de senaste åren bytt ut delar av vårt gamla fjärrvärmenät i de centrala delarna av Luleå. Under förra sommaren gjorde vi delen från Busstationen och fram till Vetenskapens hus. I år handlar det om den övre delen från Hägglunds äventyrsbutik och uppåt. Projektet kommer att vara klart under hösten, säger Johan Välimäki, distriubutionsingenjör Luleå Energi.

Genom att byta ut gamla ledningar mot nya får Luleå Energi större kontroll och säkerhet i fjärrvärmesystemet.

– Vi arbetar systematiskt med att ersätta våra gamla ledningar för att få bättre kontroll och övervakning i vårt nät. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter satsa på underhåll av vårt befintliga nät för att vi ska kunna hålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder även i framtiden, säger Johan Välimäki, distributionsingenjör Luleå Energi.

Under projektet kommer delar av Storgatan att vara avstängd i etapper för biltrafik, medan cykelvägar och gångbanor är tillgängliga under hela perioden. Rådstugatan kommer även att stängas av under en helg i början av juli. För att minimera byggstöket i samband med byggnationerna använder Luleå Energi avspärrningar som ska minska både mängden damm och buller.

– Vi vet att det alltid är lite besvärligt med damm och buller i samband med sådana här typer av ombyggnationer. Därför har vi precis som förra året valt att använda oss av en avspärrning som är kraftigt bullerdämpande samtidigt som det hindrar dammspridning. Genom att koppla på element på betongfundament får vi en tätare avspärrning som både ger en trevligare miljö utanför byggarbetsplatsen liksom en säkrare arbetsmiljö för de som jobbar innanför, avslutar Johan.

Arbetet beräknas vara helt färdigt, och gatorna återställda, under hösten 2020.